Število rezultatov iskanja: 204

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (11)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo arhitektov (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo za domače raziskave (1)
Državna založba Slovenije (18)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (35)
Goethe-Institut (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Knjižnica revolucionarne teorije (1)
KUD Logos (1)
LDS (2)
Nova revija (13)
Obzorja (10)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (8)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (17)
Teološka fakulteta (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Uršulinski provincialat (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Išči med rezultati (204)