Število rezultatov iskanja: 6433

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (32)
Academica turistica (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (29)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (2)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (5)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (7)
Amfiteater (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (2)
Analiza (Ljubljana) (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (173)
AR. Arhitektura, raziskave (19)
Arheo (13)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (14)
Ars mathematica contemporanea (142)
AS. Andragoška spoznanja (21)
Asian studies (3)
Atlanti (5)
Blejske delavnice iz fizike (14)
Bogoslovni vestnik (40)
CEPS journal (10)
Clotho (2)
Časopis za kritiko znanosti (166)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (11)
Delo (1940) (3)
Delo in varnost (2)
Dialogi (43)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (51)
Dve domovini (5)
Dynamic relationships management journal (2)
Economic and business review (5)
Elektrotehniški vestnik (8)
ELOPE (Ljubljana) (9)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (229)
Fizika v šoli (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (18)
Geografski zbornik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (15)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (40)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (31)
Jezik in slovstvo (86)
Jezikoslovni zapiski (6)
Kakovostna starost (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (7)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (2)
Lexonomica (8)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Literatura (Ljubljana) (114)
Ljubljanski zvon (8)
Management (6)
Managing global transitions (3)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (10)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Metodološki zvezki (4)
Monitor ISH (12)
Muzikološki zbornik (121)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (9)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (33)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi zvon (66)
Obzornik za matematiko in fiziko (28)
Obzornik zdravstvene nege (11)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (21)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (55)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (137)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (5)
Poligrafi (5)
Pravni letopis (4)
Pravnik (25)
Presek (133)
Primerjalna književnost (278)
Problemi. Literatura (41)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (8)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (40)
Raziskave in razprave (4)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razpotja (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Razredni pouk (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revus (Ljubljana) (70)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Sir*ius (55)
Slavia Centralis (8)
Slavica Tergestina (2)
Slavistična revija (79)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (15)
Socialno delo (27)
Sodobna pedagogika (33)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (47)
Stridon (2)
Strojniški vestnik (20)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (1)
Šolska knjižnica (1)
Šolsko polje (42)
Šolsko svetovalno delo (3)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (2929)
The art of discrete and applied mathematics (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (8)
Vakuumist (4)
Varstvo narave (18)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (7)
Verba hispanica (7)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (8)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vojaška zgodovina (1)
Vojaškošolski zbornik (5)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Zbor občanov (3)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (31)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (6)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo Apokalipsa (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (30)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (175)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (40)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za marketing Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (31)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (137)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (22)
IUS SOFTWARE d.o.o. (75)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (47)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (55)
Medijski partner d.o.o. (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2812)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (77)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (16)
Slovenski inštitut za revizijo (55)
Slovensko arheološko društvo (13)
Slovensko društvo Informatika (43)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (42)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (160)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (68)
Slovensko kemijsko društvo (29)
Slovensko sociološko društvo (51)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (149)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Trieste (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (143)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (977)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (233)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (33)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (40)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (33)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (8)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (24)
Zavod RS za varstvo narave (18)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (15)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
ZRC SAZU (249)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (8)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (33)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Vsebina
Založnik
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
A. Maslo (1)
A. P. Železnikar (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (13)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Alpha und Omega (1)
apresso Gio. Giorgio Mayr (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (7)
B. Badovinac (1)
B. Magajna (1)
B. Raič (1)
Beletrina (5)
BoMa (1)
Bonex (1)
C. Logar (1)
Cankarjeva založba (1)
Cecilijino društvo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (24)
D. Bokal (1)
D. Svenšek (1)
Didakta (4)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (2)
DMFA, založništvo (8)
DMFA-založništvo (13)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (4)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (32)
Društvo ekonomistov Maribor (33)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (32)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (148)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (213)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za domače raziskave (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (13)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (5)
Družina (22)
Državna založba Slovenije (62)
E. Koželj (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (2)
Educa v okviru zavoda Educa izobraževanje (1)
Ekonomska fakulteta (5)
Ekonomski center Maribor (33)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (33)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (31)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (34)
Fakulteta za družbene vede (58)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (17)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (9)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (27)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2486)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (13)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (80)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (228)
G. Cigler (1)
G. Tomšič (1)
G. Vidmar (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (5)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbena matica (1)
Goethe-Institut (1)
GV Revije (70)
GV Založba (3)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
I. Kristan (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (12)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (22)
International Institute for Archival Science (1)
IUS Software (1)
IUS SOFTWARE (3)
IZUM (1)
J. Bračič (1)
J. Kamenik (1)
J. R. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (2)
Jožef Stefan Institut (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Klub Revus (20)
Knjižnica revolucionarne teorije (1)
Konzorcij 'Svobode' (1)
KUD Logos (2)
Kulturni center Maribor (1)
LDS (114)
Lexpera (2)
Litera (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Bešter (1)
M. Eržen (1)
M. Grosman (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Ličer (1)
M. Muršič (1)
M. Uršič (1)
M. Zaveršnik (1)
Mariborska knjižnica (55)
Marketing magazin (7)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (7)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Moderna organizacija (21)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Naše delo (3)
Nova revija (137)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova založba (2)
Obzorja (43)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
P. Legiša (1)
P. Weiss (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (65)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (7)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (7)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (7)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (70)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
R. Drnovšek (1)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rokus (1)
Ruslica (1)
S. D. Matvejev (1)
S. Svetina (1)
samozal. (5)
samozal. avtor (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. G. Jezernik Ovca (20)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Vidali (1)
samozal. M. Hrovatin (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozaložba (11)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (24)
self-published Š. Ivanko (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (165)
Slovene Society Informatika (10)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Chemical Society (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska šolska matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski inštitut za revizijo (55)
Slovensko društvo Informatica (1)
Slovensko društvo Informatika (32)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (42)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (278)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (173)
Slovensko kemijsko društvo (29)
Slovensko sociološko društvo (51)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (24)
Sophia (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Š. Urh (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (13)
Študentska založba (154)
T. Kurent (1)
Teološka fakulteta (20)
Tiskovna zadruga (8)
Tiskovni konzorcij Ljudske pravice (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
T-TECTO (1)
Turistica (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Umco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Universita degli Studi di Trieste (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (94)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (8)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list LRS (2)
Uradni list Republike Slovenije (20)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Uršulinski provincialat (1)
v samozal. P. Obal (1)
Veselin Masleša (1)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za politične vede (439)
Visoka zdravstvena šola (2)
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Založba /*cf (5)
Založba /*cf. (2)
Založba FE (1)
Založba FE in FRI (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (13)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (25)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (18)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (11)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (15)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (110)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (24)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (33)
Zveza društev pravnikov Slovenije (25)
Zveza ekonomistov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (20)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (13)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (6433)