Število rezultatov iskanja: 565

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (11)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta hydrotechnica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Atlanti (7)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (1)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (17)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Hladnikia (Ljubljana) (6)
Inter Alia (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezik in slovstvo (41)
Jezikoslovni zapiski (35)
Kakovostna starost (35)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (9)
Kronika (Ljubljana) (6)
Les (Ljubljana) (8)
Linguistica (Ljubljana) (13)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (1)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (9)
Muzikološki zbornik (4)
Natura Sloveniae (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Papir (Ljubljana) (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (2)
Presek (1)
Primerjalna književnost (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Revija za zdravstvene vede (1)
Slavia Centralis (8)
Slavistična revija (25)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski jezik (1997) (6)
Slovenščina 2.0 (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (4)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Učiteljski tovariš (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (35)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Lexpera d. o. o. (2)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (7)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (194)
Onkološki inštitut Ljubljana (15)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (58)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
= Higher Vocational College for Cosmetics and Wellness (1)
A. Morel (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ATS Od me-je (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (6)
Botanično društvo Slovenije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Celinšek (1)
D. Hribar (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Geološki zavod Slovenije (3)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
Hermagoras (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Antona Trstenjaka (35)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (35)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (6)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jožef Blaznik (2)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij Zdravniškega vestnika (1)
Lexpera (2)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Matica slovenska (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Onkološki inštitut (10)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Ruslica (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Slavistično društvo Slovenije (66)
Slori (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (24)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko društvo za zaščito voda (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (13)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskovna zadruga (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Višja strokovna šola Academia (2)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod IRC (32)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (10)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (37)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (19)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (565)