Število rezultatov iskanja: 471

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (9)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (10)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (14)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Delo in varnost (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Elektrotehniški vestnik (9)
E-test info (1)
Farmacevtski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (16)
Geodetski vestnik (9)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (16)
Informatica (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (4)
Kinesiologia Slovenica (4)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (35)
Medicinski razgledi (24)
Metodološki zvezki (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Onkologija (Ljubljana) (9)
Organizacija znanja (1)
Podjetje in delo (1)
Presek (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (51)
Radiology and oncology (Ljubljana) (13)
Raziskave in razprave (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (22)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (2)
Strojniški vestnik (31)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (8)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (3)
Zdravniški vestnik (44)
Zdravstveno varstvo (7)
Izvor
Acroni, d. o. o. (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (24)
Društvo psihologov Slovenije (51)
Društvo radiologije in onkologije (13)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (37)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (37)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (44)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (16)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (39)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (22)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (16)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (18)
B. Peršič (1)
Biotehniška fakulteta (8)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (13)
D. Antolinc (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Dopisna delavska univerza (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (65)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Geološki zavod (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (16)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (39)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
J. Erjavec (1)
Kinematografi (1)
Kleinmayr in Bamberg (1)
M. Čuk (1)
M. Maček (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (24)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (2)
Mestna občina (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Zavrtanik (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (9)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Produktivnost, Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (9)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (14)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (44)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (16)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba FE in FRI (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (23)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (8)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (471)