Število rezultatov iskanja: 169

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (47)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (30)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Društvo arhitektov (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (2)
GV Revije (1)
I. Mikl (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mariborska knjižnica (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
N. Penko Seidl (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta (5)
Pravna praksa (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (33)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (19)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Založba ZRC (14)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Išči med rezultati (169)