Število rezultatov iskanja: 342

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
DELO, d.d. (66)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (14)
Mariborska knjižnica (44)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (90)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (15)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (23)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
(2)
A. Blatnik (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Vajs (1)
dLib distributer (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (66)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (13)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
F. Dular (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G. Golob (1)
Grafika 13 A (1)
I. Vodopivec (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
IZUM (1)
J. Krajec nasl. (1)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
KUD Logos (1)
LDS (2)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Mariborska knjižnica (44)
Medicinska fakulteta (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
NUK (1)
Obzorja (1)
Partizanska tiskarna (3)
Pedagoška fakulteta (44)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pro Anima (1)
R. Švent (1)
Salezijanska tiskarna (1)
samozal. (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Štrancar.com (1)
Študentska založba (4)
T. Banko (1)
T. Jeras (1)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (27)
Zveza faktorjev za Slovenijo (15)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Išči med rezultati (342)