Število rezultatov iskanja: 208

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (7)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (16)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (34)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (61)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografov Slovenije (37)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Leykam's Erben (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Avgust Černigoj (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Muzejsko društvo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (32)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (62)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba ZRC (33)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografskih društev Slovenije (37)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (208)