Število rezultatov iskanja: 392

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (8)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (103)
Slavistično društvo Slovenije (37)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (41)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
ZRC SAZU (28)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Beletrina (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (21)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (16)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (1)
LDS (1)
Lipa (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Mariborska knjižnica (8)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Nova revija (4)
Obzorja (3)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoški inštitut (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Revija SRP (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (95)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za angleške študije (35)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Springer (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University Press, Faculty of Arts (4)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (59)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Išči med rezultati (392)