Število rezultatov iskanja: 216

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (39)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (33)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
Faculty of management (12)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (33)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
GV Revije (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (4)
Klub Revus (1)
Marketing magazin (2)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pravna praksa (1)
samozal. (1)
samozal. M. Gams (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (33)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
SPH - Scientific Publishing Hub (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Visoka šola za politične vede (5)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (216)