Število rezultatov iskanja: 1675

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (23)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (3)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (15)
Delo in varnost (4)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Dialogi (7)
Didakta (1)
Dogovori (78)
Dom in svet (Ljubljana) (42)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (6)
Dynamic relationships management journal (3)
Elektrotehniški vestnik (16)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (13)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (3)
Hmeljar (Žalec) (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (34)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (13)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (8)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (30)
Kronika slovenskih mest (11)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (13)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Loški razgledi (4)
Management (9)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (15)
Medicine, law & society (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Metodološki zvezki (4)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Na trgu (4)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (43)
Novi akordi (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (17)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Podjetje in delo (12)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proteus (3)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (16)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (13)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Strojniški vestnik (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet kapitala (160)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (31)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Učiteljski tovariš (256)
Uprava (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (18)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vertec (1871) (55)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (12)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DELO, d.d. (160)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (3)
Društvo za marketing Slovenije (23)
Elektrotehniška zveza Slovenije (16)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (13)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (15)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (12)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Mirana Jarca (4)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (9)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (13)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (23)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (168)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (559)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
SIB d.o.o. (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (213)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (7)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (27)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (43)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (14)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (39)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (19)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod Ulala (28)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Založnik
[s. n.] (1)
A. Kne (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Bandelj (1)
Banka Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
C. Pleško (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
D. Gerbec (2)
D. Rosenstein (1)
Delo (160)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (6)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (2)
Društvo ekonomistov Maribor (43)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna založba Slovenije (13)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
DZS (3)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomski center Maribor (43)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (43)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (12)
Faculty of management (15)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za management (17)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (29)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (6)
Fantje na vasi (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
G. Taljan (1)
Galerija Emonska vrata (1)
GEC (2)
Geološki zavod (1)
Glasbena matica (2)
Gospodarski vestnik (8)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Helidon (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. Giontini (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institut "Jožef Stefan" (2)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (8)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (15)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hidravlične raziskave (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Intelyway webmedia (3)
Izobraževalni center Geoss (1)
J. Mertlitsch (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (256)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (3)
Jožef Blaznik (8)
Julius Tittl (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (4)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (42)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Krajevna skupnost Center (4)
Kulturno društvo Trebanjski oktet (1)
Kvartet Zven (1)
L. Kralik (1)
L. Schwentner (1)
LDS (1)
Ljudska univerza (2)
M. Povh (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (23)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (6)
Melopoja (1)
Mestna občina (11)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (17)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naše delo (3)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
Nova revija (1)
Obzorja (8)
Odbor za zaščito človekovih pravic etc. (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (78)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (16)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
R. Pitcshl (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. n. (3)
s.n. (1)
samozal. J. Žvokelj (1)
samozal. P. Urankar (1)
Savafilm (2)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skei (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (3)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (12)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (214)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (5)
T. Lubarda (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (16)
Tiskovna zadruga (4)
Trgov. Tisk. (1)
Turistica (3)
Turistično društvo (2)
UK ZSMS etc. (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (20)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (3)
Zavod IRC (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (34)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Išči med rezultati (1675)