Število rezultatov iskanja: 2168

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (116)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (21)
Acta geographica Slovenica (22)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (1)
Agricultura (2)
Akademija MM (13)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (29)
Anthropological notebooks (13)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arhivi (6)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (1)
Balkan traveller (3)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (43)
Delo in varnost (3)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Dogovori (13)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (20)
Geografski vestnik (31)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (42)
Gozdarski vestnik (4)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (4)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (23)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (8)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (6)
Managing global transitions (13)
Mednarodno inovativno poslovanje (7)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (2)
Naš časopis (412)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (21)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (9)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (13)
Oddih (5)
Organizacija (Kranj) (16)
Planinski vestnik (13)
Polet (2002) (610)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (3)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (22)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (26)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavia Centralis (2)
Slovenski čebelar (5)
Snežniški razgledi (6)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistično gradivo LR Slovenije (4)
Statistično gradivo SR Slovenije (10)
Studia universitatis hereditati (12)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (4)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Utrip Savinjske doline (37)
Varstvo narave (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (7)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
DELO, d.d. (582)
Didakta (2)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo antropologov Slovenije (13)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (13)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (6)
Knjižnica Medvode (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (13)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (79)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (237)
Osrednja knjižnica Celje (37)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (6)
Planinska zveza Slovenije (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko etnološko društvo (42)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (142)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (116)
Univerza na Primorskem (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (23)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (52)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (24)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (111)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (53)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (51)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
(2)
Annales ZRS (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
bei Jos. Franz Kaiser (1)
Beletrina (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Cankarjeva založba (1)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (4)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (29)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
ČZP 'Pomurski tisk' (1)
Debeljak M. (1)
Delo (610)
Didakta (2)
Doba Epis (7)
Društvo antropologov Slovenije (13)
Društvo ekonomistov Maribor (13)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomski center Maribor (13)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (13)
Emona (1)
Faculty of management (13)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Filozofska fakulteta (22)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Gartner M. (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (2)
GO Mice (5)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (14)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
Helidon (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
i2 (3)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
im Selbstverlage des Vereines (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
International Institute for Archival Science (1)
J. Planina (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
M. Jeršič (1)
M. Vojvoda (1)
Maekmai house (1)
Marketing magazin (13)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (16)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Naše delo (1)
Občina Lukovica (36)
Občina Vrhnika (33)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (43)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
Okrajni ljudski odbor (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (8)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Progres (1)
S. n. (2)
samozal. J. Zavrl (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (29)
Simon in Marta Toplak (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (8)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (53)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko etnološko društvo (42)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (29)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (123)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Turistica (114)
Turistično društvo (6)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (5)
University of Primorska Press on behalf of Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Univerza na Primorskem (12)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verfasser (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (20)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Založba Univerze na Primorskem (26)
Založba ZRC (38)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Zavod Burja (2)
Zavod IRC (24)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (336)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (10)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (37)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zavod za turizem (5)
Zdravilišče (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (29)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC Publishing (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (51)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2168)