Število rezultatov iskanja: 440

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (5)
AS. Andragoška spoznanja (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (27)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (2)
Elektrotehniški vestnik (3)
Farmacevtski vestnik (7)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (1)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (2)
Image analysis and stereology (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Kakovostna starost (5)
Kinesiologia Slovenica (1)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (9)
Medicinski razgledi (19)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Metodološki zvezki (3)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naše gospodarstvo (8)
Obzornik zdravstvene nege (21)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (1)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (1)
Projektna mreža Slovenije (9)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (9)
Raziskave in razprave (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Sanitarno inženirstvo (6)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (12)
Strojniški vestnik (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (8)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (64)
Zdravstveno varstvo (22)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (19)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo radiologije in onkologije (9)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (22)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (41)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Planinska zveza Slovenije (2)
SIB d.o.o. (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (64)
Slovensko združenje za projektni management (9)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (10)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (27)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
A. Maver (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
B. Kolar (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biteks (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (9)
D. Celarec (1)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (9)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za socialno delo (12)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (5)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Geološki zavod (2)
Gospodarski vestnik (4)
I. Vrečar (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (9)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (27)
J. Žižmond (1)
K. Rejec (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
M. Ambrožič (1)
M. Brozovič (1)
M. Kramar (1)
M. Ravljen (1)
M. Ulčar (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (19)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Moderna organizacija (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (64)
Slovensko Združenje za projektni management (9)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (3)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (3)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Vidrih (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod IRC (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (14)
Zavod SRS za varstvo pri delu (13)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (21)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Išči med rezultati (440)