Število rezultatov iskanja: 82528

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (49)
Akademija MM (2)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (20)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (6)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (51)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Bilten Občine Laško (5)
Bogoslovni vestnik (3)
Bohor žari (33)
Central European Public Administration Review (56)
Časopis za kritiko znanosti (16)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (17)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (4)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Dialogi (2)
Dogovori (9470)
Dogovori (Skupščinska priloga) (38)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (17)
Dve domovini (2)
Evro-atlantski bilten (2)
Filozofski vestnik (1)
Fünkešnica (48)
Gazzetta ufficiale (24)
Geodetski vestnik (25)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (1)
Glasilo občanov (Litija) (250)
Glasilo občine Luče (11)
Glasilo Őrség (40)
Gozdarski vestnik (1)
Grosupeljski odmevi (189)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
IB revija (Ljubljana) (7)
Informatica (Ljubljana) (9)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2202)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10078)
Javna uprava (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (1)
Kamničanka (100)
Kamniški občan (795)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klasje (Ivančna Gorica) (164)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Kočevske novice (52)
Kopitarjev glas (150)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Kronika (Ljubljana) (71)
Kronika slovenskih mest (7)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
Laški bilten (79)
Laški zbornik (3)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (6)
Lex localis (6)
Lexonomica (1)
List (Šoštanj) (241)
Ljubljanski zvon (51)
Logaške novice (633)
Loški razgledi (23)
Mali rijtar (44)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (2)
Mednarodna revija za javno upravo (121)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Mengšan (276)
Monitor ISH (1)
Mostiščar (101)
Narodna sloga (2)
Naš časopis (340)
Naš glas (Krško) (367)
Naš kraj (Dobrepolje) (271)
Naša komuna - delegatska priloga (3254)
Naša komuna - delegatsko gradivo (525)
Naša komuna (Ljubljana) (9118)
Naša skupnost (Grosuplje) (2752)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2293)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2806)
Naša skupnost (Ljubljana) (14057)
Naša sodobnost (9)
Naše delo (Ptuj) (1805)
Naše gospodarstvo (3)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Naši problemi (8)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Novi tednik (1065)
Novi tednik NT in RC (742)
Novice iz Moravške doline (199)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Občinska uprava (21)
Občinska uprava (1905) (210)
Občinski poročevalec (Domžale) (503)
Odsev (Trzin) (260)
Official gazette (238)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (21)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (14)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Pivški list (22)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (29)
Porabje (947)
Poročilo deželnemu zboru (Trst) (3)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (17)
Posavski obzornik (181)
Pravni letopis (7)
Pravnik (3)
Pravnik slovenski (1870-1872) (10)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (16)
Projektna mreža Slovenije (11)
Ptujčan (75)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (2)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za geografijo (3)
Revija za javna naročila in javne finance (44)
Revija za univerzalno odličnost (7)
Revus (Ljubljana) (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (7)
Rokovnjač (Lukovica) (217)
Samouprava (1918) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Sejni zapisi Državnega zbora (39)
Slamnik (360)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Slovenski gospodar (9)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (1602)
Soboške novine (73)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (9)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Šentvid nad Ljubljano (16)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (133)
The Allied military government gazette (49)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Trobla (Velike Lašče) (107)
Učiteljski tovariš (46)
Uporabna informatika (Ljubljana) (14)
Uprava (Ljubljana) (192)
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO (249)
Uradni list Zavezniške vojaške uprave (46)
Uradni vestnik - Občina Domžale (258)
Uradni vestnik Dolenjske (1)
Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (67)
Uradni vestnik občine Trzin (116)
Uradno glasilo slovenskih občin (325)
Urbani izziv (24)
Urbani izziv. Posebna izdaja (7)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (113)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vertec (1871) (3)
Vetrnica (Grosuplje) (4)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vipavski glas (114)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vojaška zgodovina (16)
Vojaškošolski zbornik (6)
Zadružni dom (1948) (26)
Zasavc (120)
Zbor občanov (9328)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zemonski cajtng (4)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (19)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Žirovski občasnik (41)
Leto izida
1668 (1)
1707 (1)
1771 (1)
1774 (1)
1792-1806 (2)
1796 (1)
1797 (1)
1798 (1)
1807 (1)
1809 (1)
1811 (1)
1814 (1)
1835 (1)
1841 (1)
1844 (1)
1866 (1)
1867 (1)
1868 (2)
1870 (10)
1875 (2)
1876 (1)
1880 (2)
1880-1918 (1)
1883 (2)
1884 (2)
1885 (1)
1886 (2)
1887 (3)
1889 (2)
1890 (1)
1891 (3)
1892 (3)
1893 (1)
1894 (2)
1895 (3)
1896 (1)
1897 (2)
1898 (2)
1899 (1)
1900 (3)
1901 (1)
1902 (4)
1903 (5)
1904 (4)
1905 (4)
1906 (25)
1907 (25)
1908 (23)
1909 (26)
1910 (27)
1911 (26)
1912 (24)
1913 (21)
1914 (10)
1916 (8)
1917 (13)
1918 (10)
1918-1919 (1)
1919 (3)
192? (1)
1920 (15)
1921 (21)
1922 (16)
1923 (11)
1924 (4)
1925 (6)
1926 (6)
1927 (2)
1928 (7)
1929 (22)
1929-1930 (1)
193? (1)
1930 (91)
1931 (88)
1932 (108)
1933 (122)
1934 (127)
1935 (115)
1936 (114)
1936/1937 (1)
1937 (126)
1937/1938 (1)
1938 (121)
1939 (126)
1940 (118)
1941 (111)
1941/1942 (1)
1942 (109)
1943 (103)
1944 (104)
1945 (57)
1946 (94)
1947 (87)
1948 (428)
1949 (1049)
1950 (563)
1951 (66)
1952 (73)
1953 (73)
1954 (83)
1955 (306)
1956 (746)
1957 (1075)
1958 (187)
1959 (3)
1960 (3)
1961 (2)
1962 (20)
1963 (21)
1964 (42)
1965 (36)
1966 (257)
1967 (204)
1968 (180)
1969 (154)
1970 (319)
1971 (622)
1972 (882)
1973 (1521)
1974 (1618)
1974/1975 (49)
1975 (1519)
1976 (2269)
1977 (2959)
1978 (3113)
1979 (4722)
1980 (4109)
1980/1981 (2)
1981 (4458)
1982 (4779)
1982/1986 (2)
1983 (4984)
1984 (4555)
1984/1985 (68)
1985 (4135)
1986 (4091)
1987 (3603)
1988 (3326)
1989 (2672)
1990 (1591)
1990/1991 (2)
1991 (845)
1992 (1228)
1992/1993 (1)
1993 (1324)
1994 (1502)
1995 (238)
1995/1996 (1)
1996 (303)
1997 (295)
1998 (268)
1999 (287)
2000 (303)
2001 (265)
2002 (259)
2003 (273)
2004 (233)
2005 (247)
2006 (258)
2007 (307)
2008 (313)
2009 (287)
2010 (333)
2011 (331)
2012 (263)
2013 (289)
2014 (347)
2015 (367)
2016 (392)
2017 (366)
2018 (380)
2019 (320)
2020 (195)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (51)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (31)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Državni zbor Republike Slovenije (39)
Evro-atlantski svet Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (10)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gorenjski glas d.d. (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (131)
Informacijski pooblaščenec (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (379)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (16)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (33)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (1364)
Knjižnica Grosuplje (361)
Knjižnica Ivana Potrča (1813)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Litija (241)
Knjižnica Logatec (509)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (21)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (52)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno društvo Grad Dolnji Zemon (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (2)
Matična knjižnica Kamnik (742)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (25)
Mestna knjižnica Ljubljana (66142)
Mestna občina Ljubljana (16)
Mestna občina Ptuj (75)
Ministrstvo za obrambo RS (8)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (6)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (16)
Muzejsko društvo Škofja Loka (23)
Muzejsko društvo Žiri (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2469)
NT & RC d.o.o. (14)
Občina Dobrepolje (180)
Občina Domžale (145)
Občina Grosuplje (83)
Občina Ig (101)
Občina Ivančna Gorica (68)
Občina Kamnik (153)
Občina Laško (87)
Občina Logatec (125)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (140)
Občina Mengeš (182)
Občina Moravče (140)
Občina Pivka (22)
Občina Trzin (219)
Občina Velike Lašče (107)
Občina Vodice (150)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2187)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (717)
Pedagoška obzorja (1)
Pegaz International d.o.o. (18)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1163)
SIB d.o.o. (48)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (23)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (11)
Statistični urad Republike Slovenije (32)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (49)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (360)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (113)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Uprava RS za jedrsko varnost (28)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (31)
Valvasorjeva knjižnica (548)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (39)
Zavod Marianum (48)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza geodetov Slovenije (25)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (41)
Založnik
(1)
A. Komel (1)
A. Morel (1)
A. Rode (1)
Allied military government (287)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Arhiv SRS (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (51)
bey Johann Wilhelm Schmidt (1)
Budućnost (1)
C. in kr. vojno ministrstvo (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
CeGD (1)
Center vojaških šol (11)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (20)
Časopisno podjetje Gorenjski tisk (8)
Dashöfer (3)
Delo (1065)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deželni odbor kranjski (9)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Doba Epis (4)
Dolenjski list (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (31)
Dragotin Hribar (210)
Druck I. Kralik ... (1)
drukiem Józefa Hraszańskiego ... (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (20)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državni zbor Republike Slovenije (39)
DZS (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Evro-atlantski svet Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (25)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (16)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (7)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (122)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (421)
Fakulteta za varnostne vede (12)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
G.M.A. (24)
gedrückt bei den Andreas Leykam'schen Erben in Grätz (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (6)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (14)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (2)
Genija (1)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetska uprava SO (1)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (3)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Giunta provinciale (14)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (2)
Gospodarski vestnik (27)
Governo militare alleato (85)
GV (1)
GV Revije (1)
I. P. Lampret (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Informacijski pooblaščenec (6)
Institut Jožef Stefan (8)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (23)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za javno upravo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (386)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (16)
Inštitut za primerjalno pravo (7)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IR inženiring (367)
IZUM (1)
J. Blasniks' Erben (1)
J. Blaznikovih dedičev (1)
J. Pečar (1)
J.R. Razlag (10)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (46)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Jožef Blaznik (4)
K. Šikonja (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij (2)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krajevna skupnost Žiri (31)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kraljevska banska uprava (1)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (1602)
Kulturno društvo Grad (4)
Kulturno društvo Obzorje (181)
L. Šturm (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
LEXPERA (1)
Ljubljana School of Business (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: self published (1)
M. Pahor (1)
M. Škerjanec (1)
Mailing (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (2)
Matica Slovenska (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Merkur (1)
Mestna občina (7)
Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid (16)
Mestna občina Ptuj (75)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mi amigo (74)
Ministrstvo za javno upravo (3)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (82)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (6)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Mladinska knjiga (1)
Mladinski svet (1)
Moderna organizacija (21)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (73)
Muzejsko društvo (23)
Muzejsko društvo Jesenice - iniciativna skupina (2)
Mykolas Romeris University (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Narodna tiskarna (3)
Narodna Tiskarna (1)
Naše delo (1805)
Naši zapiski (1)
National Institute of Public Health (1)
natisnil Leopold Eger ... (2)
Nova revija (2)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Novi tednik (742)
Občina (49)
Občina Beltinci (55)
Občina Dobrepolje (271)
Občina Domžale (360)
Občina Grosuplje (44)
Občina Hodoš (40)
Občina Ig (101)
Občina Kamnik (152)
Občina Kočevje (52)
Občina Laško (87)
Občina Ljubljana-Šiška (311)
Občina Logatec (43)
Občina Luče (11)
Občina Lukovica (217)
Občina Mengeš (96)
Občina Moravče (199)
Občina Pivka (22)
Občina Trzin (376)
Občina Velike Lašče (107)
Občina Veržej (48)
Občina Vodice (150)
Občinski odbor SZDL (115)
Občinski svet občine (686)
Občinski svet občine Grosuplje (147)
Občinski svet občine Ivančna Gorica (68)
Občinski svet Občine Ivančna Gorica (67)
Občinski svet Občine Mengeš (106)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (17)
OK SZDL (33)
OK SZDL Bežigrad (9328)
OK SZDL Ljubljana Center (9470)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pegaz International d.o.o. (10)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska uprava (3)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (5)
Pravna praksa (1)
printed for J. Johnson (1)
Republiška geodetska uprava (1)
S. Novak (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (20)
SIB (5)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupščina občine (993)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16805)
Skupščina občine Ljubljana-Center (38)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (23)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko Združenje za projektni management (11)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SO (2752)
SO Domžale (761)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2293)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (20)
Statistični urad Republike Slovenije (28)
Statistično društvo Slovenije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (460)
Šola za ravnatelje (4)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska založba (18)
T. Klemenčič (1)
T.L.T. (24)
Teološka fakulteta (1)
The Center of Excellence in Finance (2)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (51)
University of Maribor Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (31)
Univerzitetna založba Univerze (8)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Uprava Ljubljanskega velesejma (1)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (28)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Uprava Sokola I. (1)
Uprava za gradnjo zadružnih domov pri IOOF (26)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (32)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vipava (114)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za politične vede (11)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Z. Kuhar (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založila uprava Ljubljanskega stenskega koledarja (1)
Zasavc (120)
Zavezniška vojaška uprava (294)
Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (335)
Zavod Marianum (48)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (49)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (20)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (23)
Zveza geodetov Slovenije (25)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (61)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna geodeska uprava SFRJ (1)
Zvezna geodetska uprava (1)
Zvezna geodetska uprava SFRJ (50)
Zvezna geodetska uprava SRS (1)
Županska zveza (72)
Županska zveza za Slovenijo (21)
Išči med rezultati (82528)