Število rezultatov iskanja: 1828

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (89)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (3)
Acta geographica Slovenica (35)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (7)
Agricultura (1)
Annales. Series historia et sociologia (86)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (166)
Arheo (5)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (3)
Asian studies (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (136)
Dialogi (3)
Didakta (1)
Dogovori (2)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (12)
Filozofski vestnik (5)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (64)
Geografski obzornik (11)
Geografski vestnik (51)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (56)
IB revija (Ljubljana) (17)
Igra ustvarjalnosti (122)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (4)
Klik (Ljubljana) (2)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (66)
Kvadrati (Maribor) (46)
Les (Ljubljana) (3)
Lexonomica (2)
Loški razgledi (1)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (7)
Proteus (2)
Razpotja (13)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (45)
Slovenski etnograf (2)
Sodobnost (1963) (9)
Studia universitatis hereditati (4)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (30)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (309)
Urbani izziv. Posebna izdaja (115)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (11)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (17)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (89)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (201)
Občina Tržič (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Pro anima, d.o.o. (2)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (5)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (56)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (290)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (21)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (142)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (45)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (17)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (424)
Večer (46)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (87)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (52)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (62)
Zveza geografov Slovenije (62)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Založnik
(5)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
A. Kobler (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
B. Cassirer (1)
B. Vodopivec (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Bird Publisher (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center za upravljanje z dediščino živega srebra (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (87)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
D. Šarac (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (89)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (10)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Ente per il turismo (1)
Etnografski muzej (2)
Evropska pravna fakulteta (3)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Fakulteta za arhitekturo (295)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (131)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (27)
Filozofska fakulteta (45)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
G. Požek (1)
Geografski inštitut Antona Melika (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (7)
Geološki zavod (5)
Gorenjski muzej (1)
Građevinska knjiga (1)
Grm - center biotehnike in turizma (2)
Histria editiones (1)
I. Hrdalo (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
IPoP - Inštitut za politike prostora (3)
J. V. Čirić (1)
K. A. Lestan (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
Krainischer Lander-Lehrerverein (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljudski odbor občine Celje (1)
M. Foški (1)
M. Kralj (1)
M. Prelog (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Simoneti (1)
M. Volgemut (1)
M. Vugrin (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna galerija (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (17)
N. Kokalj (1)
N. Marolt (1)
N. Penko Seidl (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Nova revija (1)
Občina (4)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (136)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
P. Vertelj Nared (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Planinska zveza Slovenije (7)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (2)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Pro Anima (2)
s .n. (1)
S. Drobne (1)
S. Mujkić (1)
S. Strassberger (1)
samozal. avtor (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (87)
SEM Institute for Climate Change (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Association of Landscape Architects (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (47)
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (1)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (56)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
SO (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (87)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (8)
T. Černe (1)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Turistično združenje (4)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Umetnostno-zgodovinsko društvo (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (8)
Urban Planning Institute (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (421)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (54)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (9)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (87)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (87)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (64)
Zveza geografskih društev Slovenije (62)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (52)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (1828)