Število rezultatov iskanja: 907

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (9)
Acta geographica Slovenica (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (6)
Arhivi (14)
Atlanti (22)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (6)
Didakta (1)
Dogovori (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gozdarski vestnik (3)
Hladnikia (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Knjižnica (11)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Loški razgledi (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija znanja (1)
Planinski vestnik (12)
Podjetje in delo (7)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Prehrana in rak (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Rak prebavil (10)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Socialno delo (3)
Sodobnost (1963) (2)
Svet ptic (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (12)
Zbor občanov (6)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (546)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (29)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (561)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (22)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (88)
Onkološki inštitut Ljubljana (25)
Planinska zveza Slovenije (12)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovensko arheološko društvo (6)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (12)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (13)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za varnostne vede (6)
FIHO (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gospodarski vestnik (2)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institute for Local Self-Government (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (566)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (36)
International Institute for Archival Science (18)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
LEXPERA (1)
M. Gregorič (1)
M. Omerzu (1)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (12)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Muzejsko društvo (2)
N. Trošt (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (32)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (3)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
Naše delo (1)
Nelson (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (23)
Operativni štab pri MK SZDL (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Pokrajinski arhiv (1)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (1)
Societá storica del Litorale (5)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šolski center (3)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (7)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (29)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (40)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (29)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (23)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Išči med rezultati (907)