Število rezultatov iskanja: 1167

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta historiae artis Slovenica (6)
Acta Histriae (74)
Acta neophilologica (5)
Acta silvae et ligni (3)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (3)
Annales. Series historia et sociologia (38)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (12)
Arheološki vestnik (39)
Arhivi (15)
Ars et humanitas (12)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (8)
Clotho (1)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (4)
Dileme (1)
Dom in svet (Ljubljana) (24)
Edinost in dialog (3)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (3)
Gea (Ljubljana) (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezičnik (9)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (4)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (85)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (6)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (23)
Loški razgledi (14)
Medicinski razgledi (1)
Muzikološki zbornik (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (9)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (3)
Res novae (1)
Revija za geografijo (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (6)
Slovenec (Celovec) (254)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski gospodar (12)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (11)
Stati inu obstati (1)
Studia mythologica Slavica (15)
Šolska kronika (3)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (44)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (7)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (14)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (8)
Zgodovinski časopis (129)
Zgodovinski zapisi (3)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Družina d.o.o. (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (579)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Študentska založba (6)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (75)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (38)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
ZRC SAZU (73)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (6)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (166)
Založnik
(1)
A. Baš (1)
A. Turk (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Annales Press (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
apud Iuntas (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Association of Radiology and Oncology (1)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (2)
Bertalanffy I. (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Bird Publisher (1)
Borna (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (38)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (21)
DZS (6)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Građevinska knjiga (1)
Herpetološko društvo (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Voje (1)
ICO (1)
Institut slavjanovedenija RAN (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
International Institute for Archival Science (1)
Iskustvo (2)
J. Blasnika nasl. (1)
J. E. Božič (254)
J. Rudolf Milic (9)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (44)
Jožef Blaznik (3)
K. Kos (1)
Katoliško tiskovno društvo (24)
KUD Logos (4)
Leonova družba (1)
Leuschner & Lubensky (1)
Matica Slovenska (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (1)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (9)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (4)
Modrijan (3)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (11)
nákl. vl. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (4)
Obzorja (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Rokus Klett (2)
s. n. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (38)
Selbstverl. (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (47)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societa storica del Litorale (14)
Societá storica del Litorale (38)
Sreten Jakovljević (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (8)
Študijski center za narodno spravo (1)
Teološka fakulteta (7)
Tiskarna sv. Cirila (12)
Tiskovna zadruga (23)
Turistkomerc (1)
typis scholarum Piarum (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (15)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Vek (1)
Viharnik (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (41)
Založba ZRC, ZRC SAZU (10)
založil J. Majciger (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (74)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (38)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (144)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (65)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (1167)