Število rezultatov iskanja: 118

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Pedagoška obzorja (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Nova revija (2)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (4)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene nege (18)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Išči med rezultati (118)