Število rezultatov iskanja: 963

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acta carsologica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (3)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (16)
CEPS journal (5)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (1)
Dogovori (1)
Elektrotehniški vestnik (18)
Farmacevtski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljarski bilten (1)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (5)
International journal of management, knowledge and learning (9)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (4)
Knjižnica (6)
Kovine zlitine tehnologije (12)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (9)
Lex localis (1)
Lexonomica (3)
Management (23)
Management (Spletna izd.) (12)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (13)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše gospodarstvo (14)
Obzornik zdravstvene nege (13)
Organizacija (Kranj) (82)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (22)
Pravni letopis (4)
Pravnik (1)
Projektna mreža Slovenije (141)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Raziskave in razprave (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (7)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (10)
Strojniški vestnik (24)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (9)
Uprava (Ljubljana) (4)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (24)
Vodenje in prodaja (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (236)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (2)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (20)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (18)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (23)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (109)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIB d.o.o. (2)
Slovensko društvo Informatika (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko združenje za projektni management (141)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (236)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (48)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (48)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (16)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (82)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (13)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
3M Consulting Branko Žunec (7)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (15)
Biteks (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center vojaških šol (1)
D. Omrčen (1)
dLib distributer (4)
Doba Epis (7)
Društvo ekonomistov Maribor (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (14)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (14)
Elektrotehniška zveza Slovenije (16)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
F. Jenko (1)
F. Vode (1)
Faculty of management (13)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (38)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (24)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
G. Karer (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Gospodarski vestnik (22)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (22)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (12)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (5)
Konzorcij šolskih centrov (1)
L. Lahajnar (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Košir (1)
M. Krajnc (2)
M. Šalej (1)
M. Zupančič (1)
Marketing magazin (3)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (9)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (85)
National School for Leadership in Education (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Lamovec (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (3)
S. Fras Popović (1)
S. Zorzut (1)
samozaložba (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovensko društvo Informatika (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko Združenje za projektni management (141)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Splošna bolnišnica (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (258)
Študentska založba (2)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Turistica (4)
U. Mali (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Z. Kuhar (1)
Zala (1)
Založba FE (3)
Založba FE in FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod IRC (15)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zbornica zdravstvene nege (13)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (22)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (17)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (12)
Železarna Ravne (12)
Železarna Štore (12)
Išči med rezultati (963)