Število rezultatov iskanja: 519

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Knjižnica Ivana Potrča (23)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (97)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (15)
Mestna knjižnica Ljubljana (85)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (222)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (17)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
A. Komel (1)
A. Meszaroš (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Artur Kollitsch (1)
C. Gründl (1)
C. in kr. vojno ministrstvo (1)
Center vojaških šol (5)
Dallas (1)
Druga godba (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (1)
Državna založba Slovenije (17)
E. Wieser (1)
Elite (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fotografisch artistische Anstalt V. Lobenwein (1)
Fr. Vesel (1)
Fran Vesel (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Genija (2)
Geološki zavod (1)
Glasbena matica (4)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gorenjski muzej (1)
GPZ Sraka (1)
Helidon (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Giontini (1)
J. Krajec (1)
J. Pavlovič (1)
J.O.Z. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
Jožef Blaznik (11)
Karl Linhart (21)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (19)
Kulturno-umetniško društvo (1)
L. Zeman (1)
LDS (2)
Litera (1)
Ljudske pevke (1)
Ljudske pevke Urbančanke (1)
Ludovik Tomažič (19)
M. Škerjanec (1)
Mandarina (2)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mohorjeva (1)
Muzejsko društvo (5)
Naše delo (1)
O. Fischer (2)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (17)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Park vojaške zgodovine (1)
Pelikan (1)
Pomurski muzej (3)
Posavski muzej (1)
preživeli slovenski domobranci (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Smola (3)
RTB (1)
RTV (5)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
RTV, ZKP (1)
S. Hendler (1)
s. n (1)
s. n. (4)
samozal. (1)
samozal. M. Novina (1)
samozaložba (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG Maribor (17)
SO (2)
Societa storica del Litorale (2)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (66)
Tiskovna zadruga (11)
U.S.S. Concert Band (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (1)
Urach Records (1)
Vaški fantje iz Ključarovec (1)
Vesna film (1)
Založba ZRC (3)
založil urednik (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (519)