Število rezultatov iskanja: 1286

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (92)
Acta neophilologica (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (29)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (42)
Ars et humanitas (4)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (6)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (41)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (3)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (12)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (3)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
Gorenšči fantje (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (5)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (173)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (5)
Loški razgledi (52)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (8)
Na straži (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (4)
Poligrafi (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (98)
Razpotja (14)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Retrospektive (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavistična revija (1)
Socialno delo (3)
Soški glas (3)
Stati inu obstati (1)
Svetovna vojska (17)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (5)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vojaška zgodovina (20)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina v šoli (20)
Zgodovina za vse (51)
Zgodovinski časopis (77)
Železne niti (14)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (42)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (14)
Družina d.o.o. (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (98)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (44)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (201)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Ministrstvo za obrambo RS (8)
Mladinska knjiga (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (12)
Muzejsko društvo Škofja Loka (52)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (275)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (3)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (93)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (20)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (51)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (41)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (145)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Kosi (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (42)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (6)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (6)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (29)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
DigitPen (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Družina (5)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Wieser (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elite (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Festival Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Foto Firšt (1)
Foto Tourist (3)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (20)
Genija (1)
Gorenjski muzej (3)
Histria Editiones (1)
I. Germek (1)
I. Kvas (1)
I. Rakovec (1)
In der Edel v. Kleinmayerischen Buchhandlung (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Karantanija (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (100)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (24)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (1)
J. Korzun (1)
J. Šelhaus (1)
J. Škerl (1)
Katoliška bukvarna (17)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (10)
L. Šmuc (2)
L. Zeman (1)
L.W. Seidel & Sohn (1)
LDS (1)
Ljudska univerza (1)
Mailing (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Mladinska knjiga (5)
Muzejsko društvo (52)
Muzejsko društvo Železniki (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Nova obzorja (2)
Nova revija (2)
Občina (4)
Občina Zreče (1)
Občinski odbor Zveze borcev (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (29)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
OOOF (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pelikan (2)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pomurski muzej (4)
Prijatelj (1)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
R. Smola (13)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Reitenburg (1)
Ruslica (1)
S. Hendler (1)
s. n (1)
s. n. (1)
s.n. (1)
samozal. (3)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozaložba (3)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (29)
Selbstverlag der Verfassers (1)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societa storica del Litorale (45)
Societá storica del Litorale (29)
Sophia (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (3)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskovna zadruga (6)
Učiteljska tiskarna (1)
V. Bester (2)
V. Bevc (1)
Zala (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (20)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo (63)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (92)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (29)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (88)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (153)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (10)
Išči med rezultati (1286)