Število rezultatov iskanja: 959

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (10)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheološki vestnik (9)
Arhivi (4)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (2)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (37)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (2)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kleščman (2)
Kmetijske in rokodelske novice (28)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (12)
Ljubljanski zvon (60)
Loški razgledi (5)
Managing global transitions (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija znanja (1)
Planinski vestnik (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (21)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Ptujski list (1)
Razpotja (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (147)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Studia Historica Slovenica (21)
Svetovna vojska (17)
Štajerc (247)
Teorija in praksa (23)
Učiteljski tovariš (8)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Vertec (1871) (11)
Vojaška zgodovina (34)
Vojaškošolski zbornik (35)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (7)
Zgodovinski zapisi (3)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (21)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (256)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (28)
Ministrstvo za obrambo RS (21)
Mladinska knjiga (1)
MORS Center vojaških šol (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (50)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (434)
Planinska zveza Slovenije (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (21)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Vsebina
Založnik
(2)
74. PEHP (2)
A. Jerkič (1)
A. Komel (1)
A. Rode (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Audibook (1)
Borec (2)
Center vojaških šol (15)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Circolo culturale Rečan (1)
D. Šarac (1)
Dramatično društvo (2)
Drava (1)
Društvo Abstinent (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (3)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (1)
E. Pogorelc (1)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (20)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za upravo (1)
G I J A (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (35)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (32)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (2)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Glasbena matica (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1)
Gorenjski muzej (1)
H. Ničman (1)
Hrušiški fanti (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (21)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Giontini (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jožef Blaznik (28)
Karl Linhart (247)
Katoliška bukvarna (18)
Katoliška Bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (37)
Klub dobrovoljaca (1)
Konzorcij (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
Litera (1)
Ljudski pevci Društva upokojencev (1)
M. Belec (1)
Mailing (1)
Mestni muzej (2)
Ministarstvo vojske i mornarice (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Naša obramba (1)
Naše delo (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Leopold Eger ... (2)
Obzorja (4)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pelikan (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pomurski muzej (4)
Pravna fakulteta (1)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
Roman Pahor (1)
RTV (4)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija (1)
RTV Sovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (1)
samozal. M. Belec (1)
samozal. pisca (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski domobranci (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski narodni varnostni zbor na Jadranskem Primorju (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (2)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (147)
Tiskovna zadruga (61)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Vojnoizdavački zavod (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (21)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Išči med rezultati (959)