Število rezultatov iskanja: 687

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (4)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta silvae et ligni (2)
Akademija MM (2)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (14)
Arheo (3)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Atlanti (20)
Bogoslovni vestnik (2)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (17)
Delo in varnost (1)
Dialogi (3)
Dogovori (3)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (3)
Elektrotehniški vestnik (8)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (10)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (31)
Geografija v šoli (6)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (11)
Geografski zbornik (1)
Geologija (6)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (8)
Gradbeni vestnik (2)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (4)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (7)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (3)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (17)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Les (Ljubljana) (5)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (4)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (3)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Muzikološki zbornik (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (5)
Natura Sloveniae (4)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (16)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (9)
Pedagoška obzorja (2)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (7)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (3)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Slavistična revija (8)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (11)
Strojniški vestnik (12)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (6)
Varstvo narave (8)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (9)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovina v šoli (1)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (28)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Mariborska knjižnica (9)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (20)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (118)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (10)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (16)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod RS za šolstvo (20)
Zavod RS za varstvo narave (8)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (14)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (31)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Založnik
A. Češarek (1)
A. Japelj (1)
A. Kobler (1)
A. Meszaroš (1)
Andragoški center Slovenije (5)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
B. Bandelj (1)
B. Naglič (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (4)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Škerl (2)
dLib distributer (3)
Doba Epis (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (12)
E. Habič (1)
EDUvision (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (18)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
G. Stegnar (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
GV Revije (1)
GZS CPU (1)
I. Boltar (1)
I. Turk (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
International Institute for Archival Science (19)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
J. Jenko (1)
J. Keber (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
LDS (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
M. Ambrožič (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Jurkovič (1)
M. Kralj (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Špehar (1)
M. Veber (1)
Mariborska knjižnica (9)
Marketing magazin (2)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Moderna organizacija (16)
Movit (1)
Muzejsko društvo (1)
N. Kodre (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (17)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Kunič (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (7)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (8)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (10)
Študentska založba (4)
T. Banko (1)
Teološka fakulteta (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Umanotera (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Z. Petermanec (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (22)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (8)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (8)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (31)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (687)