Število rezultatov iskanja: 62812

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta chimica slovenica (14)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (12)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (6)
Acta neophilologica (3)
Agricultura (Maribor) (10)
Akademija MM (1)
Aktualno! (1)
Almanah 1921 (1)
Almanah Osnovne šola Frana Albrehta Kamnik (5)
Alumni OMM (14)
Anali PAZU HD (1)
Analiza (Ljubljana) (3)
Angeljček (5477)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (64)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (10)
Anthropos (Ljubljana) (68)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheo (3)
Arhivi (59)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (935)
Asian studies (3)
Atlanti (42)
Azijske in afriške študije (1)
Blisk (2)
Bogoslovni vestnik (55)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
Borba in vzgoja (1)
Brstje (2)
Caesareo-gimnasium academicum Clagenfurtensis (2)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (350)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Communio (Ljubljana) (3)
Časopis za kritiko znanosti (60)
Časopis za zgodovino in narodopisje (9)
De musica disserenda (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (34)
Delo in varnost (5)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dialogi (17)
Didakta (530)
Dijaški almanah (4)
Doctoral degree programmes at the University of Ljubljana (1)
Dogovori (24)
Doktorski študijski programi na Univerzi v Ljubljani (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (2)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Družboslovne razprave (14)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna meščanska šola v Brežicah (6)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Dve domovini (18)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Dynamic relationships management journal (1)
E-bilten Parade učenja (5)
Edinost in dialog (8)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (22)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
E-prijatelj (83)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (7)
Finača (3)
Fizika v šoli (33)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Flores (11)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografija v šoli (88)
Geografski obzornik (216)
Geografski vestnik (17)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (97)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gospodar in gospodinja (1)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (5)
Grlica (104)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Hermes (2)
Hmeljar (Žalec) (1)
Humanist (5)
IB revija (Ljubljana) (20)
Igra ustvarjalnosti (7)
Ilirija (2)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (2)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Intermezzo (Glasbena šola Rakovnik) (7)
International journal of Euro-Mediterranean studies (5)
International journal of management, knowledge and learning (13)
Iskra (26)
Iz naše doline (7)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (1)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izpod Gorjancev (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Izzivi prihodnosti (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (27)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (226)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kaiserlich königliche Ober-Realschule (Laibach) (6)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (3)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kaiserlich königliche Unter-Realschule (Laibach) (1)
Kaiserlich königliche vollständige Unterrealschule (Laibach) (2)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (1)
Kajenje in rak (2)
Kajenje in rak pri ženskah (3)
Kakovostna starost (10)
Kaplje (Idrija) (1)
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem (2)
Kemija v šoli in družbi (16)
Keria (Ljubljana) (7)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmetijske in rokodelske novice (12)
Knjižnica (43)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (2)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Kres: prve vaje iz dijaških let (5)
Krka (2)
Kronika (Ljubljana) (105)
Kronika literarnega krožka PDRK v Novem mestu (1)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Lanski sneg (7)
Learning parade e-bulletin (5)
Lepa Vida (1)
Les (Ljubljana) (7)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (117)
Loški razgledi (15)
Luč (Novo mesto) (6)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Management (14)
Management (Spletna izd.) (9)
Managing global transitions (16)
Matematika v šoli (101)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Medijska vzgoja in produkcija (13)
Mednarodna revija za javno upravo (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (42)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Metodološki zvezki (1)
Misijonski zvonček (7)
Mlada misel (1)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (10)
Na svoji zemlji (9)
Namig (4)
Napredna misel (10)
Narodna sloga (2)
Naš čolnič (72)
Naša komuna - delegatska priloga (6)
Naša komuna (Ljubljana) (9)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (19)
Naše delo (Ptuj) (17)
Naše gospodarstvo (12)
Novi PeFeron (5)
Novi rod (66)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Obad (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (8)
Obzornik zdravstvene nege (108)
Oddih (5)
Ogenj (1)
Omladina (1904) (89)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (90)
Organizacija znanja (11)
Ormožanček (4)
Otovec - Bubnjarci (5)
Otrok in knjiga (176)
Pedagoška obzorja (209)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Petelinček (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (21)
Pikapolonica (Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje) (2)
Pionirski glas (1)
Planinski vestnik (6)
Pljučni rak (1)
Podjetje in delo (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Poligrafi (2)
Polžek (1)
Popotnik (1880-1941) (859)
Pravni letopis (6)
Pravnik (2)
Presek (14)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (1)
Primerjalna književnost (12)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Proteus (13)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (98)
Ptujski list (2)
Publikacija (Osnovna šola Škofja Loka - Mesto) (3)
Publikacija (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana) (4)
Publikacija (Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice) (10)
Publikacija za udeležence izobraževanja odraslih (4)
Rast: mesečnik za versko vzgojo (5)
Raziskave in razprave (5)
Razpotja (15)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (4)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (3)
Research in social change (2)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (11)
Revija za elementarno izobraževanje (270)
Revija za geografijo (14)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (13)
Revija za zdravstvene vede (17)
Revus (Ljubljana) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (39)
Sanitarno inženirstvo (2)
SAŠ novice (6)
Savinja (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (14)
Sedmo čudo (14)
Septima (1)
Serafinski vestnik (1)
Slavia Centralis (8)
Slavistična revija (4)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (10)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (23)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovenščina 2.0 (6)
Slovenščina v šoli (151)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (307)
Socialno delo (40)
Sodobna pedagogika (509)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (25)
Staats-Oberrealschule (Klagenfurt) (4)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Stati inu obstati (4)
Statistično gradivo SR Slovenije (9)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Stezice (Novo mesto) (142)
Strojniški vestnik (9)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (180)
Šolsko polje (297)
Šolsko svetovalno delo (144)
Šport (Ljubljana) (28)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Študijski vodnik (2)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (5)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (50)
Tim (Ljubljana) (30)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Trdinov skavt (6)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Tribuna (Ljubljana) (757)
Trobenta iz gimnazije (2)
TVU novičke (30)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski list (107)
Učiteljski tovariš (33044)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (9)
Uprava (Ljubljana) (15)
Urbani izziv (2)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
V poljani cvet (2)
Varaždinski učitelj (5)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (11)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (10241)
Vesna (1892) (34)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (154)
Vestnik za tuje jezike (18)
Vigred (1896) (1)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
VIP (Ljubljana) (15)
Vita (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (277)
Vzgoja (Ljubljana) (552)
Vzgoja in izobraževanje (505)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (2)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zbor občanov (21)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovina v šoli (104)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (55)
Zgodovinski zapisi (4)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Žar (39)
Žarki (2)
Železne niti (23)
Ženske in ginekološki raki (3)
Ženske, moški in rak (1)
Leto izida
1659 (1)
1688 (1)
1718 (1)
1735 (1)
1744 (1)
1768 (2)
1771 (1)
1772 (1)
1777 (3)
1778 (1)
1779 (3)
1780 (2)
1781 (1)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782 (1)
1782-04 (1)
1783 (2)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (3)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1812 (1)
1814 (1)
1816 (2)
1823 (1)
1824 (2)
1828 (2)
1829 (1)
1832 (1)
1834 (4)
1836 (2)
1837 (1)
1840 (2)
1842 (4)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (1)
1848 (2)
1849 (3)
1850 (1)
1853 (1)
1853-1853 (1)
1854 (2)
1854-1856 (2)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (4)
1858 (2)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (146)
1862 (269)
1863 (245)
1864 (257)
1864-1864 (1)
1865 (236)
1866 (241)
1867 (225)
1868 (208)
1869 (235)
1870 (213)
1871 (349)
1872 (364)
1873 (429)
1874 (360)
1875 (393)
1876 (383)
1877 (371)
1878 (360)
1879 (324)
1880 (366)
1881 (401)
1881/1882 (1)
1882 (368)
1882/1883 (2)
1883 (321)
1883/1884 (3)
1884 (408)
1884/1885 (3)
1885 (376)
1885/1886 (1)
1886 (390)
1886/1887 (1)
1887 (469)
1887/1888 (2)
1888 (468)
1888/1889 (4)
1889 (416)
1889/1890 (3)
1890 (450)
1890/1891 (2)
1890/1892 (1)
1891 (461)
1891/1892 (5)
1892 (454)
1892/1893 (3)
1892/1993 (1)
1893 (469)
1893/1894 (3)
1894 (466)
1894/1895 (3)
1894/1896 (1)
1895 (560)
1895/1896 (2)
1895-1896 (2)
1896 (534)
1896/1897 (3)
1896-1897 (1)
1897 (482)
1897/1898 (4)
1898 (587)
1898/1899 (2)
1899 (520)
1899/1900 (11)
19?? (1)
1900 (526)
1900/1901 (3)
1901 (515)
1901/1902 (3)
1902 (542)
1902/1903 (3)
1903 (705)
1903/1904 (2)
1903-1905 (1)
1904 (676)
1904/1905 (2)
1904-1905 (1)
1905 (819)
1905/1906 (2)
1906 (879)
1906/1907 (3)
1907 (981)
1907/1908 (4)
1907-1908 (2)
1908 (1249)
1908/1909 (4)
1908-1909 (3)
1909 (1086)
1909/1910 (3)
1909-1910 (1)
1910 (1335)
1910/1911 (6)
1910-1911 (1)
1911 (943)
1911/1912 (3)
1911-1912 (1)
1911-1913 (1)
1912 (1034)
1912/1913 (3)
1913 (1184)
1913/1914 (3)
1913-1914 (1)
1914 (852)
1915 (600)
1915/1916 (2)
1916 (849)
1916/1918 (1)
1916-1917 (1)
1917 (798)
1918 (645)
1919 (834)
1920 (841)
1921 (753)
1922 (902)
1923 (1007)
1923/1924 (11)
1924 (885)
1924/1925 (11)
1925 (816)
1925/1926 (183)
1926 (819)
1926/1927 (11)
1927 (829)
1927/1928 (128)
1928 (707)
1928/1929 (240)
1929 (559)
1929/1930 (153)
1930 (572)
1930/1931 (143)
1931 (591)
1931/1932 (158)
1932 (718)
1932/1933 (159)
1933 (708)
1933/1934 (135)
1934 (759)
1934/1935 (44)
1935 (864)
1935/1936 (127)
1936 (735)
1936/1937 (136)
1937 (712)
1937/1938 (135)
1938 (719)
1938/1939 (188)
1939 (873)
1939/1940 (1)
1939/1952 (1)
1940 (1020)
1941 (391)
1941/1942 (172)
1942 (22)
1942/1943 (127)
1943 (29)
1943/1944 (127)
1944 (23)
1944/1945 (26)
1945 (17)
1946 (7)
1948 (16)
1949 (10)
1950 (6)
1951 (2)
1951/1952 (8)
1952 (4)
1952/1953 (3)
1953 (22)
1953/1954 (6)
1954 (33)
1955 (36)
1955/1956 (12)
1956 (32)
1956/1957 (6)
1957 (30)
1957/1958 (6)
1958 (26)
1958/1959 (6)
1959 (38)
1960 (32)
1961 (25)
1962 (41)
1963 (44)
1964 (49)
1964/1965 (5)
1965 (34)
1965/1966 (39)
1966 (21)
1966/1967 (31)
1967 (13)
1967/1968 (12)
1968 (15)
1968/1969 (12)
1969 (21)
1969/1970 (13)
1970 (15)
1970/1971 (20)
1971 (14)
1971/1972 (23)
1972 (18)
1972/1973 (19)
1973 (10)
1973/1974 (17)
1974 (11)
1974/1975 (9)
1975 (26)
1975/1976 (3)
1976 (28)
1976/1977 (3)
1977 (22)
1977/1978 (15)
1978 (28)
1978/1979 (14)
1979 (32)
1979/1980 (14)
1980 (23)
1980/1981 (15)
1981 (17)
1981/1982 (14)
1982 (25)
1982/1983 (13)
1983 (22)
1983/1984 (8)
1984 (25)
1984/1985 (14)
1985 (16)
1985/1986 (17)
1986 (15)
1986/1987 (14)
1987 (15)
1987/1988 (16)
1988 (19)
1988/1989 (23)
1989 (40)
1989/1990 (1)
1990 (47)
1991 (40)
1992 (47)
1993 (53)
1993/1994 (7)
1994 (57)
1994/1995 (7)
1995 (62)
1995/1996 (6)
1996 (106)
1997 (132)
1998 (114)
1999 (135)
2000 (146)
2001 (143)
2002 (84)
2003 (126)
2004 (132)
2005 (174)
2006 (304)
2007 (233)
2008 (345)
2009 (362)
2009/2010 (1)
2010 (340)
2011 (485)
2011-2012 (13)
2012 (643)
2012/2013 (1)
2012-2013 (16)
2013 (816)
2013/2014 (3)
2013-2014 (2)
2014 (829)
2015 (779)
2016 (760)
2017 (846)
2018 (717)
2018/2019 (4)
2019 (636)
2019/2020 (2)
2020 (423)
2021 (71)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (242)
Andragoški center Slovenije (6)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (59)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (15)
Biteks d.o.o. (18)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (530)
Dijaški dom Ivana Cankarja (7)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (42)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (15)
Društvo antropologov Slovenije (10)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (498)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (23)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (98)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (16)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (7)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (11)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gimnazija Novo mesto (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (109)
Gospodarska zbornica Slovenije (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (21)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Knjižnica Ivana Potrča (37)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (3)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (262)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (46)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (25)
Mariborska knjižnica (176)
MCDD Slovenske Konjice so.p. (3)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (18)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (42)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (15868)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (4)
Mladinska knjiga (1)
MOREL tiskovna agencija d.o.o. (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Muzejsko društvo Železniki (23)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38085)
Onkološki inštitut Ljubljana (40)
Osnovna šola Dolenjske Toplice (10)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (14)
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (5)
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica (2)
Osnovna šola Ormož (4)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (3)
Osrednja knjižnica Celje (6)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (7)
Pedagoška obzorja (209)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
SIB d.o.o. (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (78)
Slovenska študijska knjižnica Celovec (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (180)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (297)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (24)
Slovensko kemijsko društvo (14)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (8)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (52)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (280)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (34)
Študentska založba (58)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (41)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (16)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (65)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (958)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (335)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (90)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (322)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (17)
Univerzitetna knjižnica Maribor (59)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (22)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Večer (4)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Zavod RS za šolstvo (1233)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (7)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (108)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (167)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (67)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (35)
ZRC SAZU (34)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (509)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (233)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (7)
Zveza potrošnikov Slovenije (15)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (30)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (90)
Vsebina
Založnik
(2)
[s. n.] (2)
A. B. Starman (1)
A. Beer (1)
A. Kosi (2)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Šorgo (2)
A. Zorman (1)
Akad. društvo 'Slovenija' (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za glasbo (2)
Andragoški center Republike Slovenije (21)
Andragoški center Slovenije (307)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (28)
Arhivsko društvo Slovenije (59)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
Audibook (2)
B. Jordan Fleten (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biteks (30)
Bralno društvo Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
Buča (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. okr. šolski svet (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (3)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Cankarjev dom (1)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (4)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (5)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (19)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center vojaških šol (1)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (67)
Centro di sviluppo e formazione (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
CMEPIUS (2)
CODEC (1)
College of Nursing (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
D. Cvetko (1)
D. Čatorič (1)
D. Kogovšek (1)
D. Laketić (1)
D. Popenko (1)
D. Šubic (1)
Development and Education Centre (2)
Deželni odbor kranjski (8)
Didakta (537)
Didakta d. o. o. (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Dijaški dom Ivana Cankarja (7)
Dijaški krožek Kres (5)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (1)
Doba Epis (42)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (15)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (10)
Društvo arhitektov (4)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (11)
Društvo DOVES FEE Slovenia (9)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo ekonomistov Maribor (12)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (15)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Ilirija (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (554)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (22)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Pripravniški dom (412)
Društvo psihologov Slovenije (166)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo SPIP (1)
Društvo študentov biologije (28)
Društvo študentov naravoslovja (2)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (552)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (42)
Državna meščanska šola (1)
Državna realka (2)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (27)
Državni izpitni center (26)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (37)
E. Jamnik (1)
Eduvision (5)
EDUvision (11)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (12)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (12)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (2)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Humski (1)
F. Ocepek (1)
F. Pediček (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (3)
Faculty of management (16)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (16)
Fakulteta za družbene vede (19)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za elektrtehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (32)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske študije (16)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (40)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (42)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (16)
Fakulteta za telesno kulturo (28)
Fakulteta za uporabne družbene študije (5)
Fakulteta za upravo (19)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Filozofska fakulteta (15)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. (1)
Franc Gnjezda (39)
ga prodaja Vilhelm Henrik Korn ... (1)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
gedruckt mit Kleinmayrischen Schriften (1)
Genija (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (5)
Gimnazija Novo Mesto (142)
Gimnazija Vič (1)
Glasbena matica (2)
Glasbena šola (2)
GO Mice (5)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (6)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (3)
GV Revije (2)
Gymnasio Marburgensi (36)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (14)
H. Ničman (1)
Helidon (2)
Hennicke (1)
Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. Brenčič (1)
I. Dornik (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. Toličič (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. OŠ (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (18)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (22)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (14)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (3)
Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (5)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (786)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
J. Fridl (1)
J. Grah (1)
J. Kokole (1)
J. Krošelj (5)
J. Kruh (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
J. Sagadin (1)
J. U. U. - sekcija za dravsko banovino (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33041)
J.U.U.-Sekcija za dravsko banovino (2)
Javna agencija RS za varnost prometa (2)
Josephi de Bacho (2)
Jožef Blaznik (12)
Jug (3)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanski Sokolski savez (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Jugoslovenski sokolski savez (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (2)
K.k. Oberrealschule (4)
Kais. kön. Ober-Realschule (6)
Kais. kön. selbstständigen Unterrealschule (3)
Kais. kön. Unter-Realschule (1)
Kais. kön. vollständigen Unterrealschule (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Kleinmayr & B. (1)
Klub radioamaterjev (1)
Klub Revus (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konsorcij (89)
Konzorcij (2)
Konzorcij Edinosti (10)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Kopija-nova (1)
Kopo (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
Krajni šolski svet (23)
Kraljevska banska uprava dravske banovine (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Rakovec (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Laibach (1)
LDS (1)
Leila (4)
Leykam (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana School of Business (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (3)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska šola (1)
Ljudska univerza (11)
Llooyd (1)
M. Blažić (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerbec (1)
M. Juriševič (1)
M. Jurkovič (1)
M. Kolar, Ljubljana (1)
M. Kolenc (1)
M. Kos (1)
M. Kralj (1)
M. Langus (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pikl (1)
M. Šalamon (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Malinc (2)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (176)
Mariborski Sokol (1)
Marketing magazin (1)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (14)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (15)
Medobčinska komisija za zdravstveno vzgojo, ZCC TOZD Center za socialno medicino in higieno (1)
Mestna glavna šola (1)
Mestna knjižnica (4)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mihajlo Rostohar (10)
Milič (1)
Minat (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (5)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (74)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (40)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (75)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (3)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (2)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Miška (4)
Mladinska knjiga (3)
Mladinski center Dravinjske doline (3)
Moderna organizacija (90)
Modrijan (4)
Mohorjeva družba (1)
Movit (3)
Movit NA Mladina (1)
Mozirje (1)
Muck Blažina (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Muzejsko društvo (15)
Muzejsko društvo Železniki (23)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
N. Bogataj (1)
N. Durjava (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (2)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
na utrato Mihelna Prombergerja ... (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (14)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Naše delo (17)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National School for Leadership in Education (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
Natisnil ino na prodaj ima Janez Leon (3)
natisnil ino saloshil Janes Leon (2)
natisnil Janes Leon (2)
natişnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (2)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nova revija (22)
NUK (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (19)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (34)
OK SZDL Bežigrad (21)
OK SZDL Ljubljana Center (24)
Onkološki inštitut (8)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osnovna šola (4)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dušana Flisa (2)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (12)
Osnovna šola Frana Albrehta (5)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Marije Vere (1)
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje (2)
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (1)
Osnovna šola Ormož (4)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (3)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ Dolenjske Toplice (10)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (2)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ Preska (1)
OVI Jarše (1)
P. Erjavec (1)
P. Jančič (1)
P. Maček (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakultet (1)
Pedagoška fakulteta (695)
Pedagoška fakulteta Univerze (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (175)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (146)
Pedagoška obzorja (209)
Pedagoški inštitut (183)
Pedagoško društvo (7)
per Joan. Frider. Egerju (1)
per Joanesu Leonu, shtamparju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Johan Frideriku Egerju (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pevski zbor Glasbene matice (1)
Pia (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Podmladek Rdečega križa Državne narodne šole (7)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (22)
Pravna praksa (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (13)
PRK na drž. realni gimanziji v Novem mestu (1)
Prosvetna zveza (154)
Prva osnovna šola (1)
Publications Office of the European Union (1)
Ravnateljistvo (1)
ravnateljstvo (1)
Ravnateljstvo (11)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Razor (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIS Dvorec (8)
Rokus (2)
Rokus Klett (38)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
Rudolf Milic (1)
S. Brus (1)
s. n. (50)
S. Rajgl (1)
S. Š. M. (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Salezijanski inspektorat (2)
Salezijanski zavod (1)
samozal. (7)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozaložba (7)
Samozaložba (1)
School Centre (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (67)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (8)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Seyring (1)
SKUD Tine Rožanc (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (5)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (25)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (230)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
Slomškova založba (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (8)
Slovene Anthropological Society (7)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian Institute for Adult Education (2)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska šolska matica (5)
Slovenska šolska Matica (37)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (181)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (297)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (9)
Slovensko društvo za angleške študije (19)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (68)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (14)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog (1)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
SMAK printtisk (2)
SO (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (67)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (8)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
SŠTS Šiška (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (26)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Succeed Project Team (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SVIZ Slovenija (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Šaleški študentski klub (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za ravnatelje (355)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Šolski center (13)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Šolski center Ptuj (2)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Študentska organizacija Univerze (756)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (13)
Študentska založba (50)
Študentski svet stanovalcev (9)
T. Lavrinc (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Lukman (1)
T. Mohar (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Pristovnik (1)
T. Slovenija (1)
Tehniška založba Slovenije (31)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (25)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskarna sv. Cirila (23)
Tiskovna agencija Morel (1)
Tiskovna zadruga (120)
Trnovo Kindergarten (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turistica (1)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
U. Podobnik (1)
Učiteljska tiskarna (4)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
UL MF (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita del Litorale (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Ljubljana (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (9)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (9)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerza (9)
Univerza na Primorskem (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (29)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (10)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (17)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (42)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Uredništvo 'Učit. Tovariša' (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
V. Brumen (1)
V. Štemberger (1)
V. Vodopivec (1)
Večer (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verein zur Unterstützung... (1)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der k. k. Oberrealschule (18)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Vesna film (1)
Vesnani na Dunaji (34)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (11)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Vladarska tiskarnica (1)
Vodstvo Marijinih družb (1)
vodstvo šole (3)
Vrtec (1)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (11)
W. Blanke (2)
Z. Oven (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba /*cf (1)
Založba Audibook (1)
Založba G (1)
Založba Obzorja (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (22)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (20)
Založba Zadružne knjigarne (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (3)
Zavod Movit (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (20)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1233)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (205)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (1)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod Risa (3)
Zavod RS za šolstvo (176)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (7)
Zavod SR Slovenije za statistiko (16)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (11)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (10)
Zavod za turizem (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (3)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (108)
ZC TOZD Zavod za socialno medicino in higieno - komisija za zdravstveno vzgojo (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (308)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (11)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (68)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1011)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (67)
Znanstveno raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Zoran Hercigonja (5)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (43)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev glasbenih pedagogov Slovenije (104)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (511)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (233)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (8)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (61)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (97)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Življenje in tehnika (9)
Išči med rezultati (62812)