Število rezultatov iskanja: 1204

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (12)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (2)
Arhivi (17)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (24)
Central European Public Administration Review (1)
Communio (Ljubljana) (5)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (13)
Delo in varnost (15)
Dialogi (6)
Dogovori (21)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (3)
Filozofski vestnik (15)
Fizika v šoli (5)
Geodetski vestnik (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (1)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Hmeljar (Žalec) (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (19)
Jezik in slovstvo (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (1)
Kakovostna starost (10)
Kaplje (Idrija) (2)
Klik (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (23)
Knjižnica (29)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (10)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Monitor ISH (1)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (7)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (12)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Jugoslavija) (31)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (13)
Naša skupnost (Ljubljana) (29)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (9)
Naše gospodarstvo (1)
Notarski vestnik (1925-1927) (5)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija znanja (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (7)
Podjetje in delo (22)
Pravni letopis (14)
Pravnik (9)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (1)
Presek (4)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (3)
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark (23)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (8)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za javna naročila in javne finance (6)
Revus (Ljubljana) (5)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
SAŠ novice (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1)
Slovenka (6)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (81)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (13)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (9)
Strojniški vestnik (5)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (5)
Teorija in praksa (12)
Učiteljski tovariš (195)
Uprava (Ljubljana) (3)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (7)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (11)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
???? (1)
1707 (1)
1771 (1)
1778 (1)
1778- (1)
1781 (1)
1795 (1)
1796 (1)
1798 (1)
1812 (1)
1815 (1)
1817 (1)
1819 (1)
1820 (2)
1821 (2)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1825 (1)
1826 (2)
1827 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1835 (1)
1836 (1)
1837 (2)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (2)
1841 (2)
1842 (1)
1843 (1)
1844 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (2)
1848 (2)
1864 (1)
1866 (1)
1867 (3)
1868 (1)
1870 (4)
1873 (2)
1875 (1)
1876 (1)
1880 (2)
1881 (1)
1882 (3)
1883 (1)
1884 (1)
1888 (4)
1889 (3)
1890 (4)
1891 (3)
1893 (3)
1894 (6)
1895 (2)
1896 (7)
1897 (2)
1898 (2)
1899 (4)
19?? (2)
1901 (1)
1902 (10)
1903 (3)
1904 (2)
1905 (6)
1906 (8)
1907 (4)
1909 (10)
1910 (13)
1911 (3)
1912 (8)
1913 (2)
1914 (2)
1915 (1)
1916 (3)
1917 (2)
1918 (2)
1919 (15)
1920 (15)
1921 (5)
1922 (11)
1923 (5)
1924 (12)
1925 (35)
1926 (9)
1926-1927 (1)
1927 (15)
1928 (10)
1929 (21)
1930 (16)
1931 (15)
1932 (8)
1933 (10)
1934 (2)
1935 (5)
1936 (4)
1937 (8)
1938 (5)
1939 (5)
1940 (7)
1941 (3)
1942 (1)
1943 (2)
1944 (1)
1945 (1)
1946 (2)
1947 (5)
1948 (8)
1949 (15)
1950 (16)
1951 (16)
1952 (10)
1953 (1)
1955 (2)
1956 (4)
1957 (27)
1958 (2)
1959 (1)
1960 (1)
1961 (3)
1962 (4)
1963 (1)
1964 (2)
1966 (1)
1967 (1)
1969 (3)
1970 (1)
1971 (2)
1972 (3)
1973 (1)
1974 (1)
1974/1975 (1)
1975 (3)
1976 (18)
1977 (19)
1978 (2)
1979 (8)
1980 (7)
1981 (8)
1982 (5)
1983 (12)
1984 (12)
1985 (11)
1986 (2)
1987 (9)
1988 (4)
1989 (10)
1990 (15)
1991 (8)
1992 (9)
1993 (14)
1994 (9)
1994-1995 (1)
1995 (5)
1996 (10)
1997 (5)
1998 (7)
1999 (5)
2000 (9)
2001 (5)
2002 (8)
2003 (12)
2004 (11)
2005 (10)
2006 (12)
2007 (18)
2008 (20)
2009 (15)
2010 (16)
2011 (26)
2012 (12)
2013 (29)
2014 (41)
2015 (33)
2016 (28)
2017 (33)
2018 (32)
2019 (29)
2020 (11)
2021 (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (17)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Biteks d.o.o. (1)
Centralna pravosodna knjižnica (6)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (13)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (14)
IUS SOFTWARE d.o.o. (36)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (57)
Knjižnica Litija (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (182)
Narodna in univerzitetna knjižnica (520)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (60)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Pro anima, d.o.o. (1)
SIB d.o.o. (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (29)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (15)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (17)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(2)
[s. n.] (1)
1A internet (1)
A. Klein & Comp. (1)
A. Reichard in druž. (1)
Andreas Leykam (30)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (17)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Ašvata (2)
Audibook (4)
author T. Horvat (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (9)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Coppag in Skert (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Dashöfer (6)
Delavska zbornica (1)
Delavska zbornica za Slovenijo (1)
Deželni odbor kranjski (1)
DMFA - založništvo (1)
Druck und Verlag von J. A. Kienreich (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (12)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (11)
Državni svet Republike Slovenije (2)
E. Kodrič-Dačić (1)
Eger (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Ekhard (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt in der v. Kleinmayerschen Buchdrukerey (1)
Genija (1)
Glavni odbor društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (19)
GV Revije (5)
Higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (1)
I. Lavrač (1)
Ibis (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (16)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (13)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za primerjalno pravo (14)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (195)
Javni zavod za kulturo (1)
Jožef Blaznik (23)
Jug (1)
Karl Linhart (5)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Kinematografi (1)
Klub Revus (5)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (6)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturni center (1)
LDS (3)
LEXPERA (2)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (2)
Mestni magistrat (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (7)
Mladinska knjiga (3)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naše delo (9)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
Notarska zbornica Slovenije (5)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (21)
Osebna rast (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pokrajinska uprava za Slovenijo (1)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Pravna fakulteta (5)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (1)
Pravna praksa (5)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Pro Anima (1)
R. Kunič (1)
Radio-Tednik (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
RTV (3)
Ruslica (1)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. pisca (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Secondo natura (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (42)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (31)
Societá storica del Litorale (2)
Stadtmagistrat (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
stámpani z píszkmi Belnajevoj Jerbasini (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (5)
Svetopisemska družba Slovenije (2)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (13)
Teološka fakulteta (14)
Tiskarna sv. Cirila (81)
Tiskovna zadruga (20)
Učiteljska tiskarna (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (1)
Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (1)
Uradni list FLRJ (1)
Uradni list LRS (2)
Uradni list Republike Slovenije (20)
Uradni list SR Slovenije (1)
Uradni list SRS (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba Sanje (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (8)
Zavod SRS za varstvo pri delu (7)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (29)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (9)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (16)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (1204)