Število rezultatov iskanja: 759

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (24)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (20)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Alkohol in rak (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (7)
Arhivi (37)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Atlanti (74)
Bogoslovni vestnik (4)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Delavci in delodajalci (3)
Delo in varnost (14)
Didakta (13)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (8)
Farmakon (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (19)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (8)
Hmeljar (Žalec) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (10)
Knjižnica (24)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kronika (Ljubljana) (3)
Lex localis (1)
Lexonomica (4)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (2)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše gospodarstvo (2)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkološki vikend (2)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (14)
Pravni letopis (37)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (15)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za javna naročila in javne finance (7)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (5)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slovenka (4)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (11)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (2)
Teorija in praksa (46)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (7)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (2)
Varstvo narave (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Ventil (Ljubljana) (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (9)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (37)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (13)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (37)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (20)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (74)
Mestna knjižnica Ljubljana (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (154)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIB d.o.o. (8)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (7)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (15)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (14)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geodetov Slovenije (19)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(4)
A. Jovanović (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (28)
Arhivsko društvo Slovenije (37)
Audibook (3)
Biotehniška fakulteta (24)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Dashöfer (2)
de l'Imprimerie du gouvernement (1)
Didakta (13)
dLib distributer (2)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družba Jezusova (9)
Družina (2)
Državni svet Republike Slovenije (2)
durch Michael Manger (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za socialno delo (18)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (44)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (7)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gospodarski vestnik (11)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (5)
Higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
i2 (1)
Institute for Ethnic Studies (12)
Institute for Local Self-Government (3)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (11)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (37)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
International Institute for Archival Science (46)
J. Blasniks' Erben (1)
J. Blaznikovih dedičev (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
K. Rostohar (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub Revus (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij Edinosti (4)
Krka (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
M. Eržen (1)
M. Šalamon (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
N. Marolt (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (3)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
P. Marc (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Pravna fakulteta (8)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (1)
Pravna praksa (5)
R. Bordon (1)
Reforma (1)
S. Strassberger (1)
samozal. (1)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozal. J. Zavrl (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
SIB (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zavarovalno združenje (3)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (2)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Škuc (1)
Šola za ravnatelje (8)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (17)
T. Lavrinc (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Šiftar (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (9)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravniško društvo Slovenije (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (11)
Zveza geodetov Slovenije (19)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (759)