Število rezultatov iskanja: 7477

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (2)
Amerikanski Slovenec (4127)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bilten (Banja Luka) (6)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavski list (1890) (3)
Dialogi (7)
Didakta (1)
Dve domovini (9)
Edinost (Chicago) (234)
Edinost (Toronto) (226)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (13)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (48)
Jadranski Slavjan (6)
Jezik in slovstvo (22)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kažipot (Rijeka) (71)
Knjižnica (2)
Korenine (2)
Koroški Slovenec (1027)
Kronika (Ljubljana) (7)
Letni poročevalec (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Lojzetov konjiček (18)
Mali list (1)
Meddobje (Entresiglo) (8)
Misli (Kew) (651)
Monokelj (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Nova doba: l´era nuova (2)
Novi odmev (29)
Novinarski ples (1)
Otrok in knjiga (2)
Partizan (2)
Pest (1)
Planinski vestnik (2)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Primorski dnevnik (8)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (34)
Research in social change (1)
Rodna gruda (393)
Slavistična revija (2)
Slovenika (5)
Slovenska misel (12)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (4)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (2)
Sopotja (30)
Studia mythologica Slavica (1)
Svetogorska kraljica (Gorica) (20)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (32)
Svobodni razgovori (9)
Šolska kronika (3)
Teorija in praksa (3)
To smo mi (4)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Učiteljski list (107)
Vestnik = Messenger (21)
Zarja (1908) (1)
Zgodovinski časopis (10)
Ženevske novice (26)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (12)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
fizična oseba (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (107)
Inštitut za narodnostna vprašanja (35)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1027)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (30)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (409)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5297)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (6)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (22)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Primorski dnevnik (8)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (30)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski misijon Melbourne (101)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (48)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (72)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zadruga Goriška Mohorjeva (13)
Zavod RS za šolstvo (4)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (32)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
(6)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
ATS Od me-je (1)
Avgust Černigoj (1)
Bohumil Sirotek (1027)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Convento Monte Santo (20)
Didakta (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (4)
Društvo Slovencev Triglav (7)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba za založniške pobude (8)
Državna založba Slovenije (2)
Edinost (460)
Edinost Publishing (4127)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
HASA (1)
Institute for Ethnic Studies (19)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (40)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
K. Kodermac (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Konzorcij (2)
Konzorcij Malega lista (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (30)
Litera (1)
Lojze Kossi (18)
Mariborska knjižnica (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Ruslica (1)
S. A. Norvak (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (1)
samozal. A. Budja (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Självförlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slavjansko društvo (6)
Slori (1)
Slovenian American Times (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska izseljenska matica (393)
Slovenska kulturna akcija (8)
Slovenska skupnost (13)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (101)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (651)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (9)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (48)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (12)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
V. Bevc (1)
V. Vodopivec (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (29)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKMI (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Dostop
Išči med rezultati (7477)