Število rezultatov iskanja: 9478

Časopisje in članki - naslov
26! (Ljubljana) (27)
Acta Histriae (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arhivi (7)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (525)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (80)
Didakta (6)
Dogovori (13)
Dom (7)
Dom in svet (Ljubljana) (15)
Dom stoletni (2)
Don Bosko (29)
Edinost in dialog (1)
Ekonomsko ogledalo (133)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Fizika v šoli (146)
Fünkešnica (49)
Geodetski vestnik (42)
Geografija v šoli (192)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1309)
Glasba v šoli in vrtcu (16)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gozdarski vestnik (14)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (245)
Igra ustvarjalnosti (1)
Inovacijski projekti (1)
Intermezzo (Glasbena šola Rakovnik) (6)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (9)
Jezik in slovstvo (12)
Kloštrski e-podlistek (7)
Kmetijske in rokodelske novice (11)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Knjižnica (7)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Kronika (Ljubljana) (14)
Kronika slovenskih mest (3)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
List (Šoštanj) (241)
Ljubljanski zvon (21)
Loški razgledi (2)
Management (1)
Maska (Ljubljana) (3)
Matematika v šoli (16)
Medicinska sestra na terenu (22)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Muzikološki zbornik (2)
Na svoji zemlji (9)
Naš časopis (412)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (12)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (20)
Naša skupnost (Jugoslavija) (16)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Notarski vestnik (1925-1927) (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Občasnik ZZZS. Novice & obvestila (8)
Obrtniški glasnik (25)
Obzornik zdravstvene nege (9)
Organizacija (Kranj) (8)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (903)
Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (64)
Podjetje in delo (2)
Poligrafi (1)
Polžek (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (2)
Razredni pouk (16)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za javna naročila in javne finance (3)
Revija za univerzalno odličnost (5)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (343)
Rokodelska akademija (10)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Sinenergija (19)
Slavistična revija (1)
Slovenian economic mirror (20)
Slovenija v številkah (11)
Slovenka (3)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenski gospodar (27)
Slovenščina 2.0 (90)
Slovenščina v šoli (242)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (17)
Socialno delo (14)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (4)
Statistično gradivo LR Slovenije (174)
Statistično gradivo SR Slovenije (266)
Šolska knjižnica (17)
Šolska kronika (2)
Šolsko svetovalno delo (178)
Štajerc (5)
Teorija in praksa (4)
Tim (Ljubljana) (2)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Tržiški vestnik (166)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski tovariš (65)
Uprava (Ljubljana) (5)
Utrip Savinjske doline (220)
Varstvo narave (155)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (10)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (458)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zavod se predstavi (3)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor občanov (13)
Zdravje za vse (Spletna izd.) (36)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (58)
Zgodovina v šoli (150)
Zgodovinski časopis (13)
Leto izida
???? (1)
1838 (1)
1851 (1)
1870 (2)
1880-1918 (4)
1881 (1)
1882 (1)
1884 (1)
1886 (2)
1888 (2)
1889 (12)
1890 (2)
1891 (3)
1891/1892 (1)
1892 (2)
1893/1894 (1)
1894/1895 (1)
1895/1896 (1)
1896 (2)
1896/1897 (1)
1898 (5)
1899 (3)
19?? (1)
1900 (4)
1901 (4)
1902 (7)
1903 (1)
1904 (8)
1905 (46)
1905/1906 (1)
1906 (29)
1906/1907 (1)
1907 (7)
1907/1908 (1)
1908 (1)
1908/1909 (1)
1909 (1)
1909/1910 (14)
191? (2)
1910 (1)
1910/1911 (14)
1911 (1)
1911/1912 (14)
1912 (2)
1912/1913 (14)
1913 (1)
1913/1914 (11)
1914 (2)
1914/1915 (9)
1915 (1)
1915/1916 (7)
1916 (12)
1917 (1)
1917/1918 (7)
1918 (4)
1918/1919 (8)
1919 (4)
1920 (2)
1921 (4)
1921/1922 (6)
1922/1923 (5)
1923 (2)
1924 (3)
1925 (2)
1926 (3)
1926/1927 (7)
1927 (1)
1927/1928 (8)
1928 (1)
1928/1929 (9)
1929 (1)
1929/1930 (10)
1930 (2)
1930/1931 (8)
1931 (1)
1931/1932 (7)
1932 (12)
1932/1933 (9)
1933 (5)
1933/1934 (11)
1934 (6)
1934/1935 (11)
1935 (2)
1935/1936 (11)
1936 (2)
1936/1937 (12)
1937 (3)
1937/1938 (13)
1938/1939 (13)
1939 (6)
1939/1940 (13)
1940 (6)
1940/1941 (9)
1941 (1)
1945 (3)
1946 (6)
1947 (3)
1948 (10)
1949 (16)
1950 (17)
1951 (12)
1952 (19)
1953 (60)
1954 (60)
1955 (53)
1956 (29)
1957 (48)
1958 (55)
1959 (41)
1960 (52)
1960-1964 (1)
1960-1965 (2)
1960-1969 (1)
1960-1975 (1)
1961 (57)
1961-1981 (4)
1962 (19)
1963 (20)
1963/1964 (1)
1963-1976 (1)
1964 (18)
1965 (48)
1966 (30)
1967 (34)
1968 (19)
1969 (36)
1970 (22)
1970-1985 (2)
1971 (32)
1972 (53)
1973 (55)
1974 (75)
1975 (66)
1976 (78)
1977 (40)
1978 (41)
1979 (54)
1980 (47)
1981 (58)
1982 (53)
1982-1983 (1)
1983 (40)
1984 (57)
1985 (38)
1985/1986 (21)
1986 (34)
1987 (43)
1988 (27)
1988/1989 (27)
1989 (41)
1990 (66)
1991 (54)
1991- (1)
1992 (108)
1993 (55)
1994 (63)
1994/1995 (26)
1994-1995 (1)
1995 (62)
1996 (70)
1997 (99)
1998 (85)
1999 (84)
2000 (94)
2001 (89)
2002 (143)
2003 (84)
2004 (116)
2005 (146)
2006 (151)
2007 (229)
2008 (315)
2009 (370)
2009/2010 (1)
2010 (369)
2011 (417)
2011-2012 (13)
2012 (535)
2012/2013 (1)
2013 (547)
2013/2014 (2)
2013-2014 (8)
2014 (651)
2014/2015 (1)
2015 (410)
2016 (419)
2017 (447)
2018 (437)
2019 (226)
2020 (183)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (7)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (157)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
Didakta (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (653)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (904)
Inštitut za kriminologijo (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (58)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Maska, Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost (3)
Mestna knjižnica Kranj (167)
Mestna knjižnica Ljubljana (105)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
MOBIN Zavod za mobilnost in informiranje mladih (27)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2430)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (461)
Osrednja knjižnica Mozirje (7)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Rokodelski center Ribnica (2)
Salezijanski inšpektorat (29)
SIB d.o.o. (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (822)
Šola za ravnatelje (10)
Študentska založba (3)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (88)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (478)
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (111)
Zavod Marianum (75)
Zavod RS za šolstvo (1445)
Zavod RS za varstvo narave (155)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (6)
Zavod Ulala (114)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (14)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (23)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (525)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (36)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (72)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje za socialno pedagogiko (15)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Vsebina
Založnik
1A internet (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (7)
B. Filej (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
Bralno društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (5)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Centralni higienski zavod (22)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
ČZP 'Pomurski tisk' (1)
Dashöfer (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Didakta (6)
Doba Epis (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dopisna delavska univerza (1)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo Urbani čebelar (1)
Družba Jezusova (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (8)
Državni svet Republike Slovenije (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za socialno delo (14)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (7)
Fenomenološko društvo (4)
Fit media (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Gabriele-Založba Beseda, zavod za zavestno življenje (1)
Geodetska uprava občine Domžale (1)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetska uprava SRS (3)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geološki zavod (568)
Geološki zavod Slovenije (126)
Geološki zavod, Ljubljana (652)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Grafički zavod (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Hrv. Drž. Tisk. Zavod (1)
Institut Jožef Stefan (15)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (7)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (20)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Interesansa-zavod (3)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
Izdavački zavod 'Jugoslavija' (1)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (65)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (4)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (4)
Jožef Blaznik (11)
Jugoslovanska knjigarna (1)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Karl Linhart (5)
Katoliško tiskovno društvo (15)
KDG Reciklaža (1)
Kemijski inštitut (11)
KGD Reciklaža (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Kopo (2)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Krainischen Taubstummen - Stiftungsanstalt in Laibach (1)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
L. Schwentner (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (4)
Ljubljanska banka, Podružnica (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Mestna občina (3)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (74)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (160)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Miška (2)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Moderna organizacija (8)
MOVIT-EURO<26 (27)
Muzejsko društvo (2)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (10)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (19)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (4)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Notarska zbornica Slovenije (1)
Nova revija (884)
Občina Lukovica (36)
Občina Veržej (49)
Občina Vrhnika (33)
Obzorja (1)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
OK SZDL Bežigrad (13)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
OPRO, zavod za aplikativne študije (5)
OVI Jarše (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pavillon Vendôme Art Center (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška obzorja (2)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Pia (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (4)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Ravnateljstvo (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republiška geodetska uprava (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
RSS (1)
S. n. (2)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
Salezijanski zavod (38)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
Salve (1)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (9)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski knjižni zavod (6)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (655)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (652)
Slovensko zavarovalno združenje (3)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (20)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (16)
Socialnovarstveni zavod Hrastovec (1)
Societá storica del Litorale (3)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Statistični urad Republike Slovenije (11)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (6)
Š. Samsa (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
Šola za ravnatelje (13)
Študentska založba (5)
Študentski svet stanovalcev (9)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški šolski center (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
Teološka fakulteta (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (21)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (92)
TŠC (1)
Turistično društvo (1)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (3)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (17)
Univerzitetni klinični center Maribor (3)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (18)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Skalar (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (2)
Vista, zavod za razvoj vrednot (2)
Vneštorgizdat (2)
VVO - Tončke Mokorelove (1)
Zavod Angelisa (2)
Zavod Antona Martina Slomška (3)
Zavod APGA (1)
Zavod Baja (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (13)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (7)
Zavod Bob (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Burja (2)
Zavod energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod Indo anai (1)
Zavod IRC (320)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (336)
Zavod Jnana Bhakti Prada Trust (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (23)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (40)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (17)
Zavod Marianum (69)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Movit (5)
Zavod Oloop (1)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Partizanka (1)
Zavod Postojnske jame (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Projekt Atol, rx:tx (3)
Zavod Projekt Atol, rx-tx (2)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod R Slovenije za statistiko (2)
Zavod Rakmo (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (472)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (350)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1448)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (143)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (20)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (158)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (264)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (5)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod Risa (3)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (1)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod RS za šolstvo (359)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (6)
Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (432)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo narodne in kulturne dediščine, Restavratorski atelje (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (261)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod Sv. Stanislava (235)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod šolskih sester v Celju (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod Tipka (1)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod Tržiški vestnik (166)
Zavod VISTA (2)
Zavod Volosov hram (2)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za dušo (1)
Zavod za geološka i geofizička istraživanja (1)
Zavod za gluhe in naglušne (4)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za gozdove Slovenije (2)
Zavod za Gozdove Slovenije (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (15)
Zavod za informatiku i telekomunikacije (1)
Zavod za izobraževanje in kulturo (3)
Zavod za kulturo (191)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (3)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (37)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za ozganizacijo poslovanja (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (3)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za ribištvo Slovenije (4)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (14)
Zavod za socialno medicino in higieno Gorenjske (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za školstvo SRS i VPA (1)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (5)
Zavod za turizem (5)
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram (6)
Zavod za unapređenje poslovanja (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (4)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (75)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - Gorica (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (36)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (16)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (13)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zavod za zdravstveno varstvo, TOZD socialna medicina in higiena (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (77)
Zbornica zdravstvene nege (9)
ZC TOZD Zavod za socialno medicino in higieno - komisija za zdravstveno vzgojo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (42)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Življenje in tehnika (2)
Išči med rezultati (9478)