Število rezultatov iskanja: 2016

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (63)
Acta medico-biotechnica (37)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Delo in varnost (4)
Didakta (3)
Dogovori (4)
Endoskopska revija (37)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (189)
Farmakon (Ljubljana) (15)
Fizioterapija (Ljubljana) (4)
Gea (Ljubljana) (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Image analysis and stereology (1)
Kakovostna starost (2)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kula (Ljubljana) (1)
Medicine, law & society (2)
Medicinski razgledi (245)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Obzornik zdravstvene nege (37)
Onkologija (Ljubljana) (271)
Planinski vestnik (1)
Pravnik (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (8)
Radiology and oncology (Ljubljana) (166)
Razpotja (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (61)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenski čebelar (16)
Slovenski gospodar (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (10)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (4)
Zdravniški vestnik (604)
Zdravstveno varstvo (29)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (38)
Čebelarska zveza Slovenije (16)
Didakta (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (245)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo radiologije in onkologije (166)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (29)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Mladinska knjiga (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (120)
Onkološki inštitut Ljubljana (271)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (204)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (604)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (37)
Študentska založba (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (37)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (61)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (37)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (4)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (63)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
1A internet (1)
A. Županič (1)
Adriatikus (3)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (3)
Biteks (2)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (166)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (6)
Didakta (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo študentov medicine Slovenije (3)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (3)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (3)
Eno (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (57)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (29)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (5)
Karl Linhart (2)
Lek (2)
M. Bizjak (1)
Medicinska fakulteta (38)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (1)
Medicinski razgledi (245)
Medija Marketing (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Mladinska knjiga (4)
Moksha (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
National Institute of Public Health (1)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Onkološki inštitut (254)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (15)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Pravna fakulteta (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
S. Bogićević (1)
samozal. (2)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slovene Welding Society (57)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (166)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (204)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (641)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (4)
Societá storica del Litorale (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Študentska založba (12)
T. Selič Kurinčič (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Trapez Media (5)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (23)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Veterinarska fakulteta (3)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Angelisa (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (37)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravniško društvo Slovenije (14)
Zdravstveni odsek za Slovenijo (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (2016)