Število rezultatov iskanja: 8947

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (5)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta historiae artis Slovenica (8)
Acta Histriae (56)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (253)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (18)
Anthropos (Ljubljana) (59)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (15)
Arhivi (732)
Ars et humanitas (2)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (3)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (11)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (33)
De musica disserenda (13)
Dialogi (5)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (7)
Ecce organvm (15)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog (Ljubljana) (22)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (16)
Geografski obzornik (7)
Geografski vestnik (11)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (23)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (283)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (10)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (39)
Kronika (Ljubljana) (2201)
Laibacher Wochenblatt (302)
Les (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (20)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (4)
Monitor ISH (14)
Muzikološki zbornik (6)
Na straži (1)
Naša sodobnost (27)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Obzornik za matematiko in fiziko (5)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Otrok in knjiga (5)
Planinski vestnik (33)
Pravnik (4)
Presek (21)
Primerjalna književnost (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (126)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Scopolia (9)
Scopolia. Supplementum (3)
Slavistična revija (120)
Slovenka (11)
Slovenski čebelar (39)
Slovenski etnograf (23)
Slovenski pravnik (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (125)
Stati inu obstati (3)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (6)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (4)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (18)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (36)
Varstvo narave (2)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vojaška zgodovina (2)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (51)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (10)
Zgodovinski časopis (888)
Zora (1872) (150)
Železne niti (4)
Leto izida
???? (1)
17.09.2015 (1)
1727 (1)
1744 (1)
1797 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1808 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (53)
1818 (52)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (54)
1845 (54)
1846 (127)
1847 (116)
1848 (116)
1849 (113)
1850 (8)
1851 (20)
1852 (24)
1852-1854 (1)
1853 (12)
1854 (12)
1855 (12)
1856 (12)
1857 (64)
1858 (12)
1859 (11)
1860 (65)
1861 (64)
1862 (59)
1863 (62)
1864 (63)
1865 (53)
1866 (3)
1871 (1)
1872 (24)
1873 (24)
1874 (24)
1874-1876 (1)
1875 (24)
1876 (24)
1877 (24)
1878 (7)
1883 (2)
1889 (3)
1890 (1)
1891 (1)
1897 (8)
1898 (2)
1899 (3)
1901-1902 (1)
1902 (1)
1908 (3)
1909 (1)
1909-1911 (1)
1911 (1)
1914 (1)
1917 (1)
1920-1940 (1)
1922 (1)
1924 (1)
1925 (3)
1926-1927 (4)
1927 (1)
1928 (7)
1929 (4)
1930 (1)
1930-1931 (2)
1931 (1)
1933 (4)
1934 (2)
1935 (1)
1937-1939 (4)
1938 (1)
1938-1940 (1)
1939 (3)
1939-1945 (3)
1940 (3)
1941 (3)
1942 (3)
1943 (3)
1944 (8)
1945 (4)
1945-1995 (1)
1946 (1)
1947 (4)
1948 (4)
1948/1949 (1)
1949 (5)
1950 (1)
1951 (3)
1952 (3)
1952/1953 (1)
1953 (41)
1953-1954 (4)
1954 (36)
1955 (31)
1955/1956 (12)
1956 (30)
1956/1957 (1)
1957 (40)
1958 (36)
1958/1959 (1)
1959 (38)
1960 (42)
1961 (35)
1962 (37)
1963 (40)
1963-1964 (5)
1964 (45)
1965 (31)
1965/1966 (1)
1966 (38)
1967 (52)
1968 (41)
1969 (42)
1970 (48)
1971 (41)
1972 (42)
1973 (36)
1974 (44)
1975 (57)
1976 (45)
1977 (42)
1977/1978 (1)
1978 (33)
1979 (36)
1980 (39)
1981 (43)
1982 (41)
1983 (45)
1983-1987 (1)
1984 (40)
1984/1985 (1)
1985 (39)
1986 (27)
1987 (46)
1988 (93)
1988-1990 (1)
1989 (129)
1989/1990 (2)
1990 (122)
1991 (123)
1991-1991 (1)
1992 (126)
1993 (88)
1994 (124)
1995 (116)
1995-1996 (3)
1996 (124)
1997 (123)
1998 (101)
1999 (140)
1999/2000 (1)
2000 (108)
2001 (108)
2002 (147)
2003 (116)
2004 (151)
2005 (109)
2006 (129)
2007 (121)
2008 (183)
2008-2009 (1)
2009 (196)
2010 (181)
2011 (216)
2012 (222)
2013 (220)
2014 (246)
2015 (199)
2016 (195)
2017 (143)
2018 (63)
2019 (11)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (12)
Arhivsko društvo Slovenije (732)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (36)
Botanično društvo Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Čebelarska zveza Slovenije (40)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo Jarina Bohinj (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (36)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (126)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Litija (5)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (125)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (5)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Kranj (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (21)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5096)
Osrednja knjižnica Mozirje (6)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (33)
Prirodoslovni muzej Slovenije (17)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (107)
Slovenian Media House (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (51)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (56)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (33)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (259)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (47)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (32)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografov Slovenije (18)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1644)
Založnik
(3)
A. Baš (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Zorn (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (2)
Alfred Brežnik AM (1)
Arhiv Republike Slovenije (13)
Arhivsko društvo Slovenije (732)
B. Cigoj (1)
B. Grafenauer (1)
B. Orel (1)
Beletrina (2)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
C. Gerold's Sohn (1)
Cankarjeva založba (2)
Carmina Slovenica (1)
Cecilijino društvo (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (5)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (259)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
D. Hribar (1)
D. Praznik Bračič (1)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (2)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (5)
Dolenjska založba (1)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo Jarina Bohinj (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (26)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (63)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (6)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (12)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (164)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (45)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
F. Dular (1)
Faculty of Arts (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gasilsko društvo (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Genija (1)
Geološki zavod (2)
Glasbena šola (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (4)
Grafika 13 A (1)
Historischen Verein für Krain (236)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (149)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (3)
J. Orešnik (1)
J. Šorn (1)
Janko M. Pajk (150)
Javni zavod za kulturo (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutri 2052 (1)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kmetijska založba (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij Edinosti (11)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
L. Schwentner (1)
L. Šmuc (2)
LDS (1)
Leonova družba (3)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska univerza (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Krasnići (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Pahor (1)
M. Skubic (1)
M. Turnšek (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (5)
Marketing magazin (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (5)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (6)
Modrijan (1)
Moser (1)
Musealverein für Krain (4)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (21)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8)
Narodni muzej Slovenije (1)
Naš glas (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Nova obzorja (2)
Občina (4)
Obzorja (39)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
P. Luković (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Partizanska tiskarna (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (6)
Pihalni orkester (1)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska zveza Slovenije (33)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reitenburg (1)
Revija SRP (1)
Rokus Klett (1)
samozal. (4)
samozal. D. Žunkovič (2)
samozal. F. Stele (1)
samozaložba (1)
Sanje (4)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (259)
Selbstverl. (1)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo Slovenije (403)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (41)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (59)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (51)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (259)
Sophia (1)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Študentska založba (13)
T. Lubarda (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (3)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna Aco (1)
Tiskovna zadruga (6)
typis haeredum Widmanstadii (1)
U. Mosers (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uradni list LRS (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bevc (1)
V. Lahtov (1)
V. Melik (1)
V. Šribar (1)
Verlag des Verfassers (1)
Viharnik (3)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (28)
Založba ZRC, ZRC SAZU (15)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (259)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (56)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (259)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (40)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (39)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografskih društev Slovenije (18)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (898)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (95)
Življenje in svet (1)
Pravice
Išči med rezultati (8947)