Število rezultatov iskanja: 17538

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (17)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (15)
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (27)
Acta Histriae (491)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (7)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (1)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (4)
Annales. Series historia et sociologia (255)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (18)
Anthropos (Ljubljana) (59)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Arheološki vestnik (52)
Arhivi (731)
Ars et humanitas (25)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (17)
Atlanti (345)
Azijske in afriške študije (16)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (32)
Čas (Ljubljana) (21)
Časopis za kritiko znanosti (81)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (217)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (24)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (41)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (35)
Dogovori (5)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (174)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (56)
Ecce organvm (14)
Edinost in dialog (6)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (22)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (51)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (72)
Foglio periodico Istriano (10)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (16)
Geodetski vestnik (16)
Geografski obzornik (7)
Geografski vestnik (10)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (75)
Gorenšči fantje (3)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (15)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Image analysis and stereology (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javnost (Ljubljana) (9)
Jezik in slovstvo (283)
Jezikoslovni zapiski (19)
Jurij baron Vega in njegov čas (10)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (17)
Kmetijske in rokodelske novice (13)
Knjižnica (39)
Kronika (Ljubljana) (2201)
Kronika slovenskih mest (17)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Wochenblatt (302)
Les (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (8)
Literatura (Ljubljana) (18)
Ljubljanski zvon (1626)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Loški razgledi (2305)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (2)
Medicinski razgledi (7)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Monitor ISH (64)
Muzikološki zbornik (47)
Na straži (1)
Napredna misel (10)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naša sodobnost (27)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Obzornik za matematiko in fiziko (5)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (11)
Otrok in knjiga (21)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (52)
Planinski vestnik (33)
Pravnik (4)
Presek (21)
Primerjalna književnost (103)
Prispevki za novejšo zgodovino (257)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (61)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (18)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Research in social change (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Scopolia (9)
Scopolia. Supplementum (3)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (120)
Slavjan (29)
Slovenka (11)
Slovenski čebelar (39)
Slovenski etnograf (23)
Slovenski gospodar (32)
Slovenski jezik (1997) (6)
Slovenski pravnik (1)
Socialno delo (13)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (126)
Soški glas (3)
Staroslovan (10)
Stati inu obstati (31)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (22)
Studia universitatis hereditati (3)
Svet ptic (6)
Svetovna vojska (17)
Šolska kronika (20)
Šolsko polje (9)
Šport (Ljubljana) (4)
Štajerc (7)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (49)
Traditiones (Ljubljana) (86)
Učiteljski tovariš (175)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (36)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (4)
Verba hispanica (25)
Vertec (1871) (111)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (7)
Vestnik za tuje jezike (4)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vojaška zgodovina (16)
Vrhniški razgledi (11)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Zbor občanov (5)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (388)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (39)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (23)
Zgodovinski časopis (888)
Zgodovinski zapisi (13)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Zvonček (Ljubljana) (10)
Železne niti (21)
Žirovski občasnik (1)
Leto izida
???? (1)
1150-1200 (1)
1300/1400 (1)
1401 (1)
1499 (1)
1500-1550 (1)
1509 (2)
1515 (1)
1520 (1)
1531 (2)
1541 (1)
1550 (1)
1557 (1)
1558 (1)
1561 (1)
1578 (1)
1579 (1)
1586 (1)
1612 (1)
1674 (1)
1676 (1)
1680 (2)
1689 (1)
1695 (1)
1696 (1)
1698 (1)
17.09.2015 (1)
1700 (1)
1701 (1)
1706 (1)
1714 (1)
1727 (1)
1739 (1)
1741 (1)
1743 (1)
1744 (1)
1746 (2)
1752 (1)
1760 (1)
1766 (1)
1768-1777 (1)
1770 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1779 (1)
1780 (1)
1781 (2)
1781-1784 (1)
1783-1784 (1)
1784 (1)
1786 (3)
1788-1791 (2)
1789 (1)
1790 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1794 (2)
1794-1795 (1)
1795 (2)
1797 (2)
1799 (1)
1804 (43)
1805 (45)
1808 (11)
1809 (1)
1812 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (56)
1818 (52)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1822-1823 (1)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (53)
1830-1831 (1)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (55)
1840-1843 (1)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (54)
1844-1875 (1)
1845 (55)
1846 (128)
1847 (116)
1848 (120)
1849 (116)
1850 (9)
1851 (21)
1852 (26)
1852-1854 (1)
1853 (12)
1854 (13)
1855 (14)
1856 (14)
1857 (67)
1858 (15)
1859 (11)
1860 (65)
1861 (66)
1862 (76)
1863 (82)
1864 (75)
1865 (55)
1866 (6)
1867 (1)
1868 (5)
1869 (4)
1870 (1)
1871 (4)
1872 (27)
1873 (37)
1874 (37)
1874-1876 (1)
1874-1888 (1)
1875 (38)
1876 (34)
1876-1877 (1)
1877 (36)
1878 (13)
1878-1885 (1)
1879 (11)
1879-1880 (1)
188? (1)
1880 (20)
1880-1881 (2)
1880-1918 (1)
1881 (49)
1882 (52)
1883 (55)
1884 (34)
1885 (45)
1886 (33)
1887 (62)
1888 (44)
1889 (32)
1890 (49)
1891 (69)
1892 (75)
1893 (45)
1894 (53)
1894-1898 (1)
1895 (72)
1896 (66)
1897 (63)
1898 (54)
1899 (51)
1899-2006 (1)
19?? (1)
1900 (54)
1900-1914 (1)
1901 (30)
1901-1902 (1)
1902 (43)
1902/1928 (1)
1903 (59)
1904 (54)
1905 (61)
1906 (36)
1906/1911 (1)
1907 (47)
1908 (45)
1908-1911 (1)
1909 (33)
1909-1911 (2)
1910 (57)
1910/1914 (1)
1910-1919 (1)
1911 (38)
1912 (37)
1913 (33)
1914 (42)
1914-1915 (1)
1914-1919 (19)
1915 (46)
1916 (25)
1917 (35)
1917-1918 (1)
1918 (21)
1918-1919 (54)
1918-1920 (3)
1919 (101)
1919-194? (1)
1919-195? (7)
1920 (35)
1920/1921 (1)
1920-1921 (1)
1920-1925 (1)
1920-1940 (1)
1921 (32)
1922 (39)
1923 (37)
1923-1945 (1)
1924 (48)
1924- (1)
1925 (42)
1925/1926 (2)
1925-1935 (1)
1926 (38)
1926-1927 (4)
1927 (55)
1928 (45)
1928/1929 (3)
1929 (48)
1929- (1)
1929/1930 (1)
1929-1930 (1)
1929-1938 (1)
1929-1939 (2)
1929-1949 (1)
1930 (41)
1930/1931 (3)
1930-1931 (2)
1930-1950 (1)
1931 (23)
1931/1932 (1)
1932 (40)
1932/1933 (6)
1933 (38)
1933/1934 (6)
1934 (35)
1934/1935 (1)
1934-1940 (1)
1934-1941 (1)
1934-1950 (1)
1935 (40)
1935/1936 (1)
1935-1940 (1)
1936 (24)
1936/1937 (1)
1937 (37)
1937/1938 (2)
1937-1939 (4)
1938 (25)
1938-1939 (3)
1938-1940 (1)
1939 (55)
1939/1940 (1)
1939-1940 (2)
1939-1945 (3)
1940 (54)
1940-1950 (2)
1941 (10)
1941-1945 (1)
1942 (7)
1942-1942 (1)
1942-1945 (2)
1943 (8)
1944 (16)
1945 (7)
1945-1995 (1)
1946 (1)
1947 (4)
1948 (4)
1948/1949 (1)
1949 (5)
1950 (2)
1951 (4)
1952 (4)
1952/1953 (1)
1953 (44)
1953-1954 (4)
1954 (59)
1954-1969 (1)
1955 (68)
1955/1956 (12)
1956 (64)
1956/1957 (1)
1957 (76)
1958 (73)
1958/1959 (1)
1959 (67)
1960 (103)
1961 (66)
1962 (98)
1963 (74)
1963-1964 (5)
1964 (73)
1965 (69)
1965/1966 (1)
1966 (61)
1967 (80)
1968 (84)
1969 (80)
1970 (98)
1971 (94)
1971-1974 (1)
1972 (101)
1973 (125)
1974 (91)
1975 (121)
1976 (95)
1977 (89)
1977/1978 (1)
1978 (80)
1978-1979 (1)
1979 (99)
1980 (108)
1981 (125)
1982 (84)
1983 (88)
1983-1987 (1)
1984 (91)
1984/1985 (1)
1985 (85)
1986 (86)
1987 (82)
1988 (128)
1988-1990 (1)
1989 (212)
1989/1990 (2)
1990 (209)
1991 (203)
1991-1991 (1)
1992 (191)
1993 (202)
1994 (216)
1995 (178)
1995-1996 (17)
1996 (201)
1997 (239)
1998 (197)
1999 (263)
1999/2000 (1)
20.2.2015 (1)
2000 (198)
2001 (198)
2002 (246)
2003 (207)
2004 (249)
2005 (186)
2006 (222)
2007 (274)
2008 (331)
2008-2009 (1)
2009 (314)
2009- (1)
2010 (374)
2011 (430)
2012 (432)
2012- (1)
2012/2013 (1)
2013 (458)
2014 (474)
2015 (454)
2016 (435)
2016/2017 (1)
2017 (283)
2018 (99)
2019 (11)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (12)
Arhivsko društvo Slovenije (731)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (36)
Botanično društvo Slovenije (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (40)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov Ljubljana (17)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (61)
Društvo Jarina Bohinj (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (36)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (8)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (64)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (52)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (257)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Domžale (5)
Knjižnica Ivana Potrča (76)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2162)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Litija (5)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca (11)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Knjižnica Velenje (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (208)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (57)
Matična knjižnica Kamnik (3)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (345)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Grosuplje (25)
Mestna knjižnica Kranj (111)
Mestna knjižnica Ljubljana (215)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (14)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (16)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (2)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2309)
Muzejsko društvo Železniki (21)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8223)
Nova revija (16)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (31)
Osrednja knjižnica Mozirje (10)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (15)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (33)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (17)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (107)
Slovenian Media House (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (36)
Slovenski šolski muzej (20)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (92)
Slovensko etnološko društvo (75)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (31)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (388)
Slovensko zdravniško društvo (39)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Splošna knjižnica Ljutomer (2)
Študentska založba (76)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (491)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (115)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (41)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (24)
Zgodovinsko društvo Ormož (14)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (156)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (261)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (46)
ZRC SAZU (289)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (7)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (27)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (32)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1644)
Založnik
(32)
1A internet (1)
A. Baš (1)
A. Golobič (1)
A. Koblar (1)
A. Kosi (1)
A. Košar (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Piša (1)
A. Turk (3)
A. Zorn (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (3)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
apud Dominicum Occhi (1)
apud Georgium Rhau (1)
Arhiv Republike Slovenije (13)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (43)
Arhivsko društvo Slovenije (731)
B. Cigoj (1)
B. Grafenauer (1)
B. Orel (1)
B. Raič (1)
Beletrina (8)
Beltinci : Konzorcij (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (3)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (2)
Biteks (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Borna (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
C. Gerold (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Graeser (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
Cankarjeva založba (16)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Carmina Slovenica (1)
Cecilijino društvo (2)
Celjska turistična zveza (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (7)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (258)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
cerkveno predstojništvo (1)
Changuion (1)
Chez Blaizot (1)
chez François Des Ventes (1)
Chez Froulle (1)
chez Nourse (1)
Chez P. Al. Le Prieur (1)
Cobol & Priora (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
D. Hribar (1)
D. Praznik Bračič (1)
Damian und Sorge (1)
de L'Imprimerie de Monsieur (1)
der Verfasser (3)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (7)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (2)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (5)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dolenjska založba (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Dramatično društvo (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov (17)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (61)
Društvo Jarina Bohinj (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (26)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (63)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (6)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (12)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (30)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (22)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (164)
Državni svet Republike Slovenije (1)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Hans Manel (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
DZS (16)
E. Flammarion (1)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Weber (1)
E. Wieser (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elite (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (45)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
F. Bamberg (1)
F. Dular (1)
F. Ferstl (1)
F. Praprotnik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za arhitekturo (11)
Fakulteta za družbene vede (13)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (10)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (46)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (4)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (16)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (35)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (72)
formis J. G. Mayr ... (1)
Foto Firšt (1)
Foto Tourist (3)
Foto-kino klub (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Szelinski (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (1)
gedruckt und zu haben bey den Pillerischen Erben (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (16)
Genija (2)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Giovanni de Rossi (1)
Glasbena matica (1)
Goga (2)
Gorenjski muzej (3)
Goričar & Leskovšek (2)
Goriška tiskarna (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Grafika 13 A (1)
Gričar & Leskošek (1)
Gutsverwaltung (1)
H. Fries (1)
H. Slovak (1)
H. Slovák (10)
Hahn (1)
Heinrich Steiner (2)
Historischen Verein für Krain (236)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
Hoffmann (1)
I. Germek (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. Kvas (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Rakovec (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Vodopivec (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Slovene Emigration Research (52)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (64)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (20)
Inštitut za novejšo zgodovino (280)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (19)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (56)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Intelyway webmedia (4)
International Institute for Archival Science (302)
Ivan Gršak (2)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J. Blaznik (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (5)
J. Jeretin (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Korzun (1)
J. Krajec (2)
J. Orešnik (1)
J. R. Milic (1)
J. Rakusch (3)
J. Šelhaus (1)
J. Škerl (1)
J. Šorn (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (175)
Janez Giontini (2)
Janko M. Pajk (150)
Johann Singriener (1)
Jožef Blaznik (13)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutri 2052 (1)
Kais. Akademie der Wissenschaften (1)
Karl Linhart (7)
Katoliška bukvarna (19)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (174)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (10)
Kmetijska založba (2)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Laško (2)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (11)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Žiri (1)
KUD Logos (3)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
L. Novak (1)
L. Rutar (1)
L. Schwentner (3)
L. Šmuc (2)
L. Zeman (1)
L.W. Seidel & Sohn (1)
Laibacher Volksküchen-Vereines (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (18)
Leonova družba (26)
Leuschner & Lubensky (2)
Leykam (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudski glas (1)
Ljudski odbor občine Celje (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Kralj (1)
M. Krasnići (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Pahor (1)
M. Skubic (1)
M. Turnšek (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mailing (1)
Mariborska knjižnica (21)
Mariborski sokol (1)
Marketing magazin (1)
Martin Pogačar (76)
Mathis Hupfuff (1)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica slovenska (4)
Matica Slovenska (7)
Matica slovenska, (1)
Matija Majar (29)
Mayer & Co. (1)
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mestna občina (17)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mihajlo Rostohar (10)
Milic (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (19)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
mit Egerschen Schriften (3)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladinska knjiga (30)
Modrijan (4)
Moser (1)
Murski (1)
Musealverein für Krain (61)
Muzej (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej revolucije (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (2308)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo za Kranjsko (77)
Muzejsko društvo Železniki (21)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (25)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (15)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
Narodni svet za Koroško (2)
Naš glas (1)
Naše delo (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisnil Janes Leon (1)
Natisnil Jož. Blaznik (1)
natisnil Jožef Blaznik (2)
Nova obzorja (3)
Nova revija (62)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
NUK (1)
Občina (6)
Občina Komenda (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinski sindikalni svet (1)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obzorja (257)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (35)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oesterreichisch-Ungarische Bank Osztrak-Magyar Bank (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Okrajna učiteljska knjižnica (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
Onkološki inštitut (1)
OOOF (1)
Osnovna šola (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
P. Luković (1)
P. Šemnički (1)
Památník odboje (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Partizanska tiskarna (3)
Paternolli (1)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (28)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (10)
Pelikan (2)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
pisatelj (2)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (33)
po Iuane Manline (1)
Pokrajinski arhiv (40)
Pokrajinski muzej (2)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pravna fakulteta (2)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Prijatelj (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Printed And Sold By James Phillips, George Gard (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
R. Claussner (1)
R. Čeh (1)
R. Milic (1)
R. Smola (13)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reitenburg (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Revija SRP (3)
Rokus Klett (5)
Ruslica (3)
S. Hendler (1)
S. l., (1)
s. n (1)
s. n. (12)
s.n. (1)
S.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. (11)
samozal. D. Žunkovič (2)
samozal. der Verfasser (1)
samozal. društva (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. P. Urankar (2)
samozal. pisatelj (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozaložba (10)
Samozaložba (1)
Sanje (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (258)
Selbstverl. (2)
Selbstverlag (4)
self-published (1)
selfpublishment (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (403)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (161)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (7)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska Straža (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (53)
Slovenski šolski muzej (20)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (101)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (76)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (59)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (31)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (389)
Slovensko zdravniško društvo (40)
SNG (1)
SO (1)
Societa storica del Litorale (39)
Societá storica del Litorale (258)
Sokolska župa Maribor (1)
Sophia (4)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (2)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (81)
T. Brate (1)
T. Lubarda (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Teološka fakulteta (13)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Teubner (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tipografia sociale (1)
Tipografija (1)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna sv. Cirila (34)
Tiskarna Trilof (1)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (1631)
Turistično društvo (2)
Turistično olepševalno društvo (1)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
typis Haeredum Widmanstadii (1)
Typis Jo. Georgii Schlegae (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
typis Josephi Gerold (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis scholarum Piarum (1)
U. Mosers (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljski dom (1)
Umco (2)
UMco (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (22)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uradni list LRS (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bester (2)
V. Bevc (1)
V. Lahtov (1)
V. Melik (1)
V. Šribar (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Vekoslav Spindler (1)
Verfasser (1)
Verl. V. G. Tarmon (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Verlag des Verfassers (1)
Verlag von J.G. Heubner (1)
Verlag von Peter Rohrmann ... (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Viharnik (3)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
W. Braumüller (2)
Za svobodu (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (90)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (34)
založil J. Majciger (1)
založil pisatelj (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za šolstvo (30)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Zgodovinski arhiv (4)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (20)
Zgodovinsko društvo Celje (19)
Zgodovinsko društvo Maribor (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (260)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (492)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (126)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (258)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (13)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (22)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (16)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (15)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (39)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (39)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (16)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (897)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (95)
Zvezna trgovina (1)
Življenje in svet (1)
Župna cerkev (1)
Župni urad (1)
Župnijski urad (2)
Župnijski urad v Puščavi (1)
Pravice
Išči med rezultati (17538)