Število rezultatov iskanja: 610

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (7)
E. Weber (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Ferstl (1)
Faculty of Arts (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (35)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (36)
International Institute for Archival Science (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladinska knjiga (1)
Musealverein für Krain (68)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo za Kranjsko (112)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nova revija (1)
Obzorja (3)
Pedagoški inštitut (1)
Revija SRP (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (10)
Societá storica del Litorale (16)
Sophia (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Založba /*cf (2)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (65)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (108)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (40)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (610)