Število rezultatov iskanja: 285

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (30)
Didakta (2)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Geološki zavod (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Kasaški klub (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (30)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (30)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Mujbegović (1)
Viharnik (3)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (9)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (32)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (30)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (48)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (39)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (285)