Število rezultatov iskanja: 252

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (119)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (53)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Gospodarski vestnik (1)
Helidon (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
IPSOS (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. Miklavec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
LDS (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (3)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Naše delo (2)
neznan (3)
Nova revija (2)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (13)
OK SZDL Ljubljana Center (12)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
RTV (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (35)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (13)
SO (10)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (2)
T. Banko (1)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (1)
TKS Slovenije (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZTKO (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (252)