Število rezultatov iskanja: 1925

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta biologica Slovenica (5)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (13)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (69)
Asian studies (1)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (28)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (2)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (1)
Didakta (17)
Dogovori (44)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (3)
Dynamic relationships management journal (6)
Elektrotehniški vestnik (4)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (13)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (17)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (5)
Glasba v šoli in vrtcu (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (8)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (4)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (13)
Informatica Medica Slovenica (2)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (36)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (45)
Javno zdravje (3)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (29)
Journal of energy technology (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (38)
Knjižnica (14)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (15)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (2)
Management (5)
Management (Spletna izd.) (12)
Managing global transitions (8)
Matematika v šoli (14)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (25)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (7)
Naša komuna (Ljubljana) (42)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (8)
Naša skupnost (Ljubljana) (24)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (16)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (22)
Organizacija (Kranj) (52)
Organizacija znanja (370)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (15)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Presek (8)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (18)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (6)
Revija za elementarno izobraževanje (16)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revija za zdravstvene vede (3)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (6)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenščina v šoli (19)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (9)
Sodobna pedagogika (63)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1963) (2)
Splet znanja in domišljije (15)
Strojniški vestnik (3)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (54)
Šolsko svetovalno delo (2)
Štajerc (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (20)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (4)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (11)
Uprava (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (5)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vestnik za tuje jezike (7)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (12)
Vodenje za dvig organizacijske energije (1)
Vzgoja (Ljubljana) (18)
Vzgoja in izobraževanje (72)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (14)
Zbor občanov (19)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovina v šoli (10)
Zgodovinski časopis (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (35)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (17)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (25)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (10)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo Slovenska akademija za management (6)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (370)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (16)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (36)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (192)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (333)
Onkološki inštitut Ljubljana (20)
Pedagoška obzorja (15)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (24)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (54)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (12)
Študentska založba (10)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (25)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (70)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (52)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (19)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (152)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (22)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (63)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Vsebina
Založnik
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andragoški center Slovenije (12)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Arnes (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Biteks (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (4)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Chiara (1)
CMEPIUS (1)
Didakta (17)
Doba Epis (25)
Dopisna delavska univerza (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo ekonomistov Maribor (16)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (11)
Društvo psihologov Slovenije (31)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Družba Jezusova (18)
Državna založba Slovenije (2)
Državni izpitni center (31)
EDUvision (2)
Ekonomski center Maribor (16)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Eno (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Faculty of management (8)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (24)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (18)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (8)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glotta Nova (1)
Gorenje (2)
Gorenje Commerce (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Gradski komitet za zdravstvo (1)
GZS CPU (1)
Institut Jožef Stefan (10)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (1)
International School for Social and Business Studies (1)
IZUM (71)
J. Širec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (38)
Karl Linhart (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Komunist (1)
L. Zorman (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
M. Gerbec (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Jurkovič (1)
M. Pogačnik (1)
M. Škerjanec (1)
Mariborska knjižnica (16)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (37)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (5)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (7)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Moderna organizacija (52)
Movit (1)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Naše delo (2)
Nova revija (2)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Obzorja (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
OK SZDL Bežigrad (19)
OK SZDL Ljubljana Center (44)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (1)
P. Jančič (1)
Pedagoška fakulteta (35)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (15)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (8)
Pedagoška obzorja (15)
Pedagoški inštitut (22)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (32)
Skupština grada (1)
Slavistično društvo Slovenije (29)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian academy of management (6)
Slovenian Library Association (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (23)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (54)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (15)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (3)
Societá storica del Litorale (6)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (2)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošna bolnišnica (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
SZDL (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za ravnatelje (14)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (7)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (3)
ToKnowPress (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (2)
University of Ljubljana Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (5)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (151)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (24)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (22)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (82)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (63)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1925)