Število rezultatov iskanja: 12549

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (2)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (990)
Acta chimica slovenica (3)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (303)
Acta historiae artis Slovenica (112)
Acta Histriae (4)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Anali PAZU HD (4)
Analiza (Ljubljana) (37)
Annales kinesiologiae (Koper) (7)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (69)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (765)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (7)
Atlanti (437)
Atlanti + (5)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bogoslovni vestnik (12)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (2137)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Dialogi (16)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Domači odzivi na globalne izzive (1)
Družboslovne razprave (33)
Dve domovini (3)
Dynamic relationships management journal (1)
Economic and business review (6)
Edinost in dialog (2)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (2)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (6)
Filozofski vestnik (73)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (191)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (15)
Geografski vestnik (22)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (10)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (2)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (9)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (10)
Informatica Medica Slovenica (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (25)
Jezikoslovni zapiski (5)
Journal of energy technology (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (7)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Književnost (1932) (29)
Knjižnica (149)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (3)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (2)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (71)
Lex localis (2)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (44)
Loški razgledi (2)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (7)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (8)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Monitor ISH (43)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (4)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (9)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (11)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (18)
Organizacija znanja (378)
Otrok in knjiga (4)
Phainomena (Ljubljana) (45)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (4)
Pravnik (1)
Presek (4)
Prijátel (Budimpešta) (4)
Primerjalna književnost (27)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Problemi (Ljubljana) (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Prosvetni delavec (821)
Proteus (65)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (14)
Quark (English. ed.) (4)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (17)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Razprave. Pravni razred (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (11)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (3)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (12)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (4)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (13)
Slovenika (7)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski jezik (1997) (17)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (9)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (5)
Sodobnost (1963) (39)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Strojniški vestnik (2)
Studia Historica Slovenica (3)
Studia mythologica Slavica (426)
Svet ptic (3)
Svetokret (1)
Šolska knjižnica (1)
Šolsko polje (12)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (3)
Teorija in praksa (101)
Traditiones (Ljubljana) (1126)
Trdoživ (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (5)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Veda (27)
Ventil (Ljubljana) (16)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (84)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vrednote (Buenos Aires) (7)
Vzgoja (Ljubljana) (11)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (3)
Zbor občanov (1)
Zbornik (Slovenska matica) (11)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (21)
Znanost (62)
Zora (1872) (150)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2313)
Botanično društvo Slovenije (2)
DELO, d.d. (63)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (17)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (17)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (38)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (43)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (45)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (13)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (379)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (11)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (39)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (442)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (33)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (6)
Mladinska knjiga (2)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3116)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (65)
Quark, d.o.o. (4)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (264)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (33)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (12)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (16)
Študentska založba (1855)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Primorska Press (2)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod Ulala (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
ZRC SAZU (2720)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (84)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (99)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (112)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (73)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (22)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (23)
Vsebina
Založnik
(1)
= Nacionalni svet slovenske narodne manjšine (1)
= SZK Oktatási Intézete (4)
A. Češarek (1)
A. Gabršček (27)
A. Pediček (1)
A. Razpet (1)
A. Rijavec (1)
A. Rončević (1)
A. Širca (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (4)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (8)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (2)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija znanosti in umetnosti (6)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (4)
Alma Mater Europaea - ECM (3)
Alma Mater Europaea - European Center Maribor (3)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (2)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (3)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (2)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (12)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (133)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
B. Badovinac (1)
B. Kuhar (1)
B. Majer (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Beletrina (5)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (8)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (2)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (2)
Bird Publisher (2)
Biteks (2)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (3)
Bratko Kreft (29)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (4)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (10)
Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (3)
Center za upravljanje z dediščino živega srebra (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (6)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Vajs (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Delo (62)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Didakta (1)
dLib distributer (2)
DMFA, založništvo (1)
DMFA-založništvo (2)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (10)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (9)
Društvo humanistov Goriške (17)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (13)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (83)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (39)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba Jezusova (11)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (45)
E. Dornik (2)
E. Navinšek (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (5)
Eduvision (5)
EDUvision (6)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (7)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (6)
Ekonomski center Maribor (9)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (3)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (9)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (3)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (2)
EPOS (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (10)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Etnografski muzej (2)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
F. Novak (1)
F. Pediček (1)
F. Sunčič (1)
Facolta di Management (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (3)
Faculty of Management (1)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (41)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za državne in evropske študije (3)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za farmacijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (13)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za poslovne vede (11)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (94)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravo (3)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (73)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
G. Južnič (1)
G. Vidmar (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
gedruckt mit Gebrüder Tanzer''schen Schriften (1)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (5)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (78)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (28)
Gimnazija Moste (1)
Glotta Nova (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (4)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (73)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (1)
GV Revije (12)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (7)
I. Grlj (1)
I. Jerič (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (4)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (2)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (4)
Imre Agustich (4)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (3)
Institut "Jožef Stefan" (10)
Institut Jožef Stefan (273)
Institut 'Jožef Stefan' (124)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institut 'Jožef Štefan' (1)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (39)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (11)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (6)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (33)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (40)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (13)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (37)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (2)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za neionizirna sevanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (21)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana (1)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (2)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (25)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
International Institute for Archival Science (309)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (2)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (3)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (3)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
IZUM (79)
J. Širec (1)
Janko M. Pajk (150)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (4)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (5)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (2)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
K. Černelič (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Kos (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Katoliško tiskovno društvo (25)
Kemijski inštitut (130)
Klub Revus (5)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (96)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (12)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (5)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
KUD Logos (2)
Kulturni center (1)
Kvarkadabra (5)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L. Ausec (1)
L. Blažič (1)
L. Čepon (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
LDS (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (6)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Lexpera (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (6)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (5)
Ljubljana School of Business (1)
Ljudska univerza (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
M. Kališnik (1)
M. Mikuž (1)
M. Plankar (1)
M. Popovič (1)
M. Turnšek (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinski razgledi (3)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (8)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (3)
Mengeš: PeBook (1)
Meritum (1)
MeritUM (1)
Mestna občina (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (2)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in špor (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (7)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (137)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (2)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (3)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (3)
Mirovni inštitut (8)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (4)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna organizacija (19)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Muzejsko društvo (2)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (65)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (4)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (7)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (3)
Narodni muzej (2)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (4)
Naše delo (1)
National Institute of Public Health (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (2)
Nova obzorja (1)
Nova revija (46)
Nova univerza (4)
Obzorja (16)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (38)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (5)
Osnovna šola Marije Vere (1)
Osnovna šola Rodica (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
P. Južnič (1)
P. Kuret (1)
P. Šemnički (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoški inštitut (16)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pravna praksa (12)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (65)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (9)
Publications Office of the European Union (3)
Quark d.o.o. (4)
RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o. (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Renata Šribar (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republiški odbor sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti (821)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
RSS (1)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
s. n. (4)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (2)
samozal. (5)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Klasinc (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Sema (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (38)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian academy of management (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3462)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (84)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (5)
Slovenska kulturna akcija (7)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (11)
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (1)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski katoliški institut (7)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (3)
Slovensko društvo Informatika (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (27)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (69)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko sociološko društvo (34)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (12)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošna bolnišnica Celje (2)
Statistični urad Republike Slovenije (14)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Studia humanitatis (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine celje (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Šola za ravnatelje (3)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (3)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (294)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (1834)
Študijski center za narodno spravo (1)
T. Enci (1)
T. Koler Povh (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (5)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
Teološka fakulteta (9)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (16)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskovna zadruga (44)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
ToKnowPress (6)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
Turistica (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (426)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Ljubljana Press (2)
University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (18)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (35)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (5)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (277)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (92)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (58)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (80)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (123)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (12)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (45)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (50)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (66)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (13)
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (15)
Univerzitetna založba Univerze (8)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (122)
Univerzitetni klinični center Maribor (25)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (7)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Uradni list Republike Slovenije (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (21)
V. Kambič (1)
V/O Mezhdunarodnaya kniga (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (2)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Virgil Poljanski (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visoka šola za varstvo okolja (2)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (3)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (4)
Z. Korošec-Koruza (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (1072)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (3)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (13)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (7)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (8)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (82)
Zavod Republike Slovenije za Šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (19)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (141)
Zavod RS za Šolstvo (2)
Zavod RS za Šolstvo (ZRSŠ) (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (14)
Zavod za ribištvo Slovenije (4)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (13)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (378)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (169)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (426)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (112)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (5)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (3)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
ZRS Bistra (3)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (151)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (15)
Zveza geografskih društev Slovenije (22)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (24)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (12549)