Število rezultatov iskanja: 4468

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (25)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (95)
Acta hydrotechnica (1)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (9)
Acta silvae et ligni (3)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (3)
Alkohol in rak (1)
Amfiteater (Ljubljana) (8)
Anali PAZU HD (4)
Annales. Series historia et sociologia (143)
Anthropological notebooks (16)
Anthropos (Ljubljana) (100)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (57)
Ars et humanitas (17)
AS. Andragoška spoznanja (45)
Asian studies (4)
Atlanti (4)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (24)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (32)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (412)
Časopis za zgodovino in narodopisje (32)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (42)
Delavci in delodajalci (3)
Delo in varnost (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Dialogi (28)
Didakta (13)
Družboslovne razprave (121)
Dve domovini (67)
Dynamic relationships management journal (2)
Edinost in dialog (2)
ELOPE (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (180)
Geodetski vestnik (17)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (25)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (18)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (37)
Gozdarski vestnik (8)
Hacquetia (2)
IB revija (Ljubljana) (33)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izzivi prihodnosti (2)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (125)
Jezik in slovstvo (42)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (7)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (36)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (107)
Les (Ljubljana) (4)
Lex localis (16)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (10)
Literatura (Ljubljana) (9)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (2)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (7)
Managing global transitions (15)
Materiali in tehnologije (1)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (13)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (34)
Muzikološki zbornik (10)
Napredna misel (10)
Naša sodobnost (5)
Naše gospodarstvo (30)
Novi razgledi (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (16)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (47)
Podjetje in delo (13)
Poligrafi (4)
Pravni letopis (4)
Pravnik (9)
Prehrana in rak (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (21)
Prispevki za novejšo zgodovino (85)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (15)
Razpotja (111)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (331)
Res novae (3)
Research in social change (7)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (4)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (13)
Revija za javna naročila in javne finance (4)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Revus (Ljubljana) (11)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (15)
Slavistična revija (21)
Slovenščina 2.0 (7)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (9)
Socialno delo (58)
Sodobna pedagogika (70)
Sodobnost (1933) (19)
Sodobnost (1963) (128)
Stati inu obstati (3)
Strojniški vestnik (2)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (34)
Teorija in praksa (675)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (25)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (21)
Urbani izziv (38)
Urbani izziv. Posebna izdaja (13)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (5)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (16)
Vzgoja (Ljubljana) (9)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (6)
Zdravniški vestnik (11)
Zdravstveno varstvo (8)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (45)
Zgodovinski časopis (163)
Zgodovinski zapisi (2)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (57)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (13)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo humanistov Goriške (111)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (125)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (10)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (22)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (34)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (47)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (20)
Inštitut za narodnostna vprašanja (331)
Inštitut za novejšo zgodovino (85)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (33)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (128)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (847)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIB d.o.o. (3)
Slavistično društvo Slovenije (39)
Slovenski etnografski muzej (18)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (8)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (34)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko etnološko društvo (37)
Slovensko filozofsko društvo (31)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (121)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Šola za ravnatelje (16)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (392)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (7)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (25)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (99)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (219)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (38)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (36)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (78)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (56)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (26)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (30)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (36)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (51)
Zavod RS za šolstvo (17)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
Zgodovinsko društvo Celje (45)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (32)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (143)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
ZRC SAZU (268)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (20)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (70)
Zveza geodetov Slovenije (17)
Zveza geografov Slovenije (38)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (192)
Vsebina
Založnik
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (7)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Arhivsko društvo Slovenije (57)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (24)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biteks (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (143)
Didakta (13)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo arhitektov (7)
Društvo ekonomistov Maribor (30)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (111)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (102)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družba Jezusova (9)
Družina (10)
Državna založba Slovenije (132)
Ekonomski center Maribor (30)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (30)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (125)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (15)
Fakulteta za družbene vede (122)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za organizacijske študije (10)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (58)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (577)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (15)
Fakulteta za upravo (36)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Filozofska fakulteta (13)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (15)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (177)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod (2)
Gospodarski vestnik (10)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
GV Revije (11)
Institute for Ethnic Studies (133)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (3)
Institute for Slovene Emigration Research (49)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (34)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (10)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (18)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (336)
Inštitut za novejšo zgodovino (85)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (67)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
International Institute for Archival Science (4)
IZUM (1)
Klub Revus (11)
Krka (1)
LDS (9)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (3)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
MeritUM (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Mihajlo Rostohar (10)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Moderna organizacija (16)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (41)
Obzorja (47)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (42)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (9)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (30)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (10)
Pravna praksa (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (143)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (63)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (41)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (19)
Slovenski etnografski muzej (20)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (34)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko etnološko društvo (37)
Slovensko filozofsko društvo (100)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (121)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Societa storica del Litorale (22)
Societá storica del Litorale (143)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svobodna misel (1)
Šola za ravnatelje (16)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (76)
Študentska založba (332)
Teološka fakulteta (14)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turistica (4)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Uradni list Republike Slovenije (11)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (51)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (7)
Visoka šola za politične vede (98)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (4)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba ZRC (29)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (31)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
Zgodovinsko društvo (54)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (143)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (95)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (107)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (143)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (36)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (70)
Zveza društev pravnikov Slovenije (9)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (17)
Zveza geografskih društev Slovenije (38)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (168)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (100)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (4468)