Število rezultatov iskanja: 136

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (31)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Goga (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (6)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Narodna založba (1)
Naše delo (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (10)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (5)
T. Lubarda (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
V. Bevc (1)
Visoka šola za politične vede (10)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (136)