Število rezultatov iskanja: 64

Založnik
(1)
Beletrina (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Škulj (1)
F. Žumer (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Goga (1)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (2)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
Izdal In Založil Kn. Šk. Ordinariat (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Katol. Tiskarna (1)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kmetijska založba (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Krajec (1)
Matica Slovenska (1)
Matična knjižnica (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna Tiskarna (2)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Prosvetna Zveza (1)
R. Šeber (2)
samozal. Andrej Šalehar (1)
Samozaložba (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (1)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska Matica (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Študentska založba (2)
Učit.Tisk.Vlj (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Založila Ljudska Knjižnica V Škofji Loki (1)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zvezna Tisk. (1)
Išči med rezultati (64)