Število rezultatov iskanja: 269

Časopisje in članki - naslov
Založnik
(7)
1A internet (2)
A. Kosi (1)
A. Turk (1)
Aco (1)
Amalietti & Amalietti (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Beletrina (4)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (6)
Borna (1)
Cankarjeva založba (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Didakta (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (5)
Družba sv. Mohora (3)
Družina (17)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
durch Hanss Mannel (1)
E. Pierson (1)
Edmundi Martini (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
Fr. Simonič (1)
Friedrichs-Universität (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (1)
Genija (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
H. Foltz (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Orožen (1)
ICO (1)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Buttignoni (1)
J. Giontini (1)
J. Godina (1)
J. Krajec (2)
J. R. Milic (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijska založba (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Kommissionverlag V. Weixl (1)
Könyvtár (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (3)
KSEVT (2)
KUD Logos (1)
L. Jean (1)
L. Schwentner (1)
Leufchner & Lubensky (1)
Leykam - Josefsthal (1)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
M. and R. Namestnik (1)
M. Warneck (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mladika (4)
Mladinska knjiga (10)
Multima (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
N. Gretsch (1)
Narodna tiskarna (1)
Nova obzorja (2)
Nova strokovna založba (1)
Občina (2)
Obzorja (2)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
Památník odboje (1)
PeBook (5)
Pedagoški inštitut (1)
per Ignaz Kremshari (1)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Plon (1)
Pokrajinski muzej (1)
Posojilnica in hranilnica (1)
Revija Rikoss (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Ruslica (4)
S. Baraga (1)
s.n. (1)
samozal. (5)
samozal. F. Levec (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (3)
Sanje (3)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Selbstverlag des Verfassers (1)
självförlag (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Styria (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Študentska založba (17)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Ghelenianis (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (2)
typis Joannis Baptistae Mayr, ... (1)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
V. Bevc (1)
Verfasser (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des Verfassers (M. Slekovec) (1)
Von Bauer und Raspe (1)
W. Braumüller (1)
Za svobodu (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
založil J. Majciger (1)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (269)