Število rezultatov iskanja: 378

Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
A. Cividini (1)
A. Dervishi (1)
A. Kaurin (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Vončina (1)
B. Brajović (2)
B. Breznik (1)
B. Hribernik (1)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (11)
Biotehniška šola (7)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (9)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (2)
C. Mastnak (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Firm (1)
D. Hrastnik (1)
D. Josipović (1)
D. Kerin (1)
D. Koron (1)
D. Krajčič (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Roženbergar (1)
Deželni odbor kranjski (4)
DigitPen (2)
dLib distributer (8)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (4)
E. Habič (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
F. Černe (1)
F. Jagodic (1)
F. Perko (1)
F. Sunčič (1)
F. Zadravec (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za strojništvo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
G. Kušar (1)
G. Tomažič (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Grm - center biotehnike in turizma (7)
Güssing Energy Technologies (2)
H. T. Oršanič (1)
Halauc (1)
I. Boltar (1)
I. Delač (1)
I. Jazbec (1)
I. Kreft (1)
I. Šmid (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Bizjak (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. Colnarič (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Furlan (1)
J. Gričar (1)
J. Jenko (1)
J. Keber (1)
J. Kralj (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Mehle (1)
J. R. Milic (1)
J. Rozman (1)
J. Sušin (1)
J. Urbas (1)
K. Eler (1)
K. Jerina (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
K. k. Seiden- und Weinbau-Versuchsstation (1)
K. Košmrlj (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kasaški klub (1)
Kleinmayer (1)
Kmetijska založba (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (29)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Krajec (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
L. Brulc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Adamič (1)
M. Ažnik (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Colarič (1)
M. Devetak (1)
M. Ferlan (1)
M. Hladnik (1)
M. Hudina (1)
M. Janc (1)
M. Jelušič (1)
M. Kolar (1)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mihelič (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Piškur (1)
M. Planinc (1)
M. Pogačnik (1)
M. Simčič (1)
M. Skudnik (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zupan (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (8)
N. Klemenc (1)
N. Ogris (1)
N. Šterbenc (1)
N. Thaler (1)
N. Weber (1)
Natis. J. Blasnik (1)
Okaši (5)
P. Hafner (1)
P. Košir (1)
P. Pengal (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Zadravec (1)
per Joanesu Leonu (1)
R. Pamić (1)
R. Robek (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichsnährstand (1)
Ruslica (2)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
samozal. (3)
samozal. Verein (1)
samozaložba (1)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
T. Bohinc (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Levanič (1)
T. Pardubsky (1)
T. Petelinc (1)
T. Stare (1)
T. Trebušak (1)
T. Vidrih (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Tiskovna zadruga (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Unicommerce (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
V. Bračič (1)
V. Simčič (1)
V. Steiner (1)
V. Stupar (1)
V. Vek (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
Verein zum Schutze des österreichischen Weinbaues (1)
Verlag der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft für Steiermark (1)
Veterinarska fakulteta (6)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
W. Blanke (3)
Z. Korošec-Koruza (1)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
založil pisatelj (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod IRC (12)
Zgodovinsko društvo (1)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (378)