Število rezultatov iskanja: 180

Založnik
A. Jarc (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Vilhar (1)
Arnes (1)
B. Grašič (1)
B. Jerko (1)
B. Murovec (1)
B. Vesnicer (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Bird Publisher (1)
D. Gradišar (1)
D. Škerl (2)
D. Zupan Vrenko (1)
dLib distributer (11)
Državni izpitni center (2)
E. T. Schwarzbartl (1)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (3)
F. Kopač (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (3)
Fakulteta za informacijske študije (3)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (11)
Fakulteta za varnostne vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (1)
G. Pretnar (1)
G. Svete (1)
I. Bizjak (1)
Ibis (1)
Institut Jožef Stefan (23)
Inštitut Logik (2)
Intelyway webmedia (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Dedič (1)
J. Guna (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Triglav (1)
J. Žibert (2)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kopo (2)
Ljudska univerza (5)
M. Hajdinjak (1)
M. Kristan (1)
M. Kunaver (1)
M. Šalej (1)
M. Zaveršnik (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (11)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Miška (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pia (2)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
R. Klinc (1)
samozal. (1)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. M. Kovačič (1)
samozal. R. Škrekovski (1)
samozaložba (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strancar.com (2)
Štrancar.com (8)
T. Černe (1)
T. Mlakar (1)
T. Vrtovec (1)
Tehniški šolski center (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
TŠC (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (4)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Založba FE (3)
Založba FE in FRI (1)
Založba FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod IRC (12)
Zavod RS za šolstvo (2)
Išči med rezultati (180)