Število rezultatov iskanja: 881

Založnik
A. B. Starman (1)
A. Kosi (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Šorgo (2)
A. Zorman (1)
Akademija za glasbo (1)
Andragoški center Republike Slovenije (13)
Andragoški center Slovenije (51)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Annales University Press (1)
apresso Gasparo Weis (1)
B. Jordan Fleten (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Buča (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
CEEMAN (2)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (15)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di sviluppo e formazione (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
College of Nursing (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
D. Kogovšek (1)
D. Popenko (1)
D. Šubic (1)
Development and Education Centre (2)
Didakta (3)
dLib distributer (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo Humanitas (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2)
Društvo študentov biologije (18)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (13)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (5)
E. Jamnik (1)
E. Liegel (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (2)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
Genija (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Ničman (1)
Hennicke (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. Brenčič (1)
I. Dornik (1)
I. Lesar (1)
I. Lorger (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
J. Fridl (1)
J. Grah (1)
J. Kokole (1)
J. Kruh (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. R. Milic (1)
J. Sagadin (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kopo (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
L. Rakovec (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Leykam (1)
Ljubljana : DZS (3)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (3)
Ljubljana: Rokus Klett (1)
Ljudska univerza (10)
M. Blažić (1)
M. Čebulc (1)
M. Juriševič (1)
M. Jurkovič (1)
M. Kolenc (1)
M. Kralj (1)
M. Langus (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pikl (1)
M. Šalamon (1)
M. Škrabec (1)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Matica slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Milič (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (26)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (37)
Ministrstvo za šolstvo in šport (53)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Miška (4)
Movit (1)
Movit NA Mladina (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (2)
Musée régional (1)
N. Bogataj (1)
N. Durjava (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National School for Leadership in Education (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
P. Erjavec (1)
P. Jančič (1)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (35)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoški inštitut (41)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
Pia (1)
pisatelj (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
RIS Dvorec (3)
Rokus Klett (16)
Rudolf Milic (1)
S. Brus (1)
S. Rajgl (1)
S. Š. M. (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
samozaložba (3)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Seyring (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (2)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (4)
Slomškova založba (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SVIZ Slovenija (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Šaleški študentski klub (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (50)
Šolski center (2)
Šolski center Ptuj (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
T. Lavrinc (1)
T. Lukman (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Pristovnik (1)
Tehniški šolski center (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Typis Academ. Per L. Berger (1)
U. Podobnik (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
UL MF (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (4)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Brumen (1)
V. Štemberger (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Vrtec Trnovo (1)
Z. Oven (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba G (1)
Založba Obzorja (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (56)
Zavod RS za šolstvo (87)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zeschko & Till (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (881)