Število rezultatov iskanja: 1149

Časopisje in članki - naslov
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (15)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (2)
Florida State University (1)
Göteborgs universitet (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Katholieke Universiteit Leuven (1)
Knjižnica Ivana Potrča (69)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Laško (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (7)
Mariborska literarna družba (2)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (6)
Mestna knjižnica Kranj (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mestna knjižnica Piran (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (8)
Moskovskij ordena Lenina, Ordena okt. revol. i Ordena trudovogo krasnogo znameni gos. univ. imeni M.V. Lomonosova, Mehaniko-mat. fakul'tet (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (524)
Občina Tržič (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (19)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (4)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (7)
University of Sheffield (3)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (101)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (145)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (48)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (10)
ZRC SAZU (30)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Založnik
(3)
A. B. Starman (1)
A. Berkopec (1)
A. Blatnik (1)
A. Cedilnik (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Fifolt (1)
A. Golja (1)
A. Grčar (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (1)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Jarc (1)
A. Jurman (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kermauner (1)
A. Kladnik (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Kos (2)
A. Kosi (4)
A. Košar (1)
A. Kroflič (1)
A. Krošl (1)
A. Kuhar (1)
A. Kunčič (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Morel (1)
A. Ogorelec (1)
A. Olenšek (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Perdih (1)
A. Piša (1)
A. Pollak (1)
A. Razpet (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Šarlah (1)
A. Šercelj (1)
A. Šorgo (2)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Andragoški center Republike Slovenije (13)
Andragoški center Slovenije (1)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Blažič (2)
B. Čadež (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Golob (1)
B. Grašič (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kmetec-Friedl (1)
B. Korpar (1)
B. Kovář (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Pesan (1)
B. Povh (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Biblioteca civica (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (4)
C. Petr (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
C. Reisser''s Söhne (1)
CEEMAN (1)
Celjska turistična zveza (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centerkontura (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Commune (1)
Comune (1)
Covirias (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
D. Antolinc (1)
D. Balažic (1)
D. Bastiančič (1)
D. Bokal (1)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Gerbec (2)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hribar (2)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jamnik (1)
D. Jelovčan (1)
D. Kardoš (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Kozelj (1)
D. Krajčič (1)
D. Kuščer (1)
D. Ocepek (1)
D. Omrčen (1)
D. Pagon (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Repovš (1)
D. Roženbergar (1)
D. Ružić (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šarac (1)
D. Škerl (2)
D. Šubic (1)
D. Tinta (2)
D. Topolšek (1)
D. Vajs (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
Deutschen Vereines (1)
DigitPen (2)
dLib (1)
dLib distributer (76)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Dramatično društvo v Ljubljani (1)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (1)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
E. Bulić (1)
E. Dornik (2)
E. Džebo (1)
E. Habič (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Jamnik (1)
E. Košnjek (1)
E. Koželj (1)
E. Kramar (1)
E. Mičović (1)
E. Škulj (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
F. Batič (1)
F. Dular (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. Kopač (1)
F. Perko (1)
F. Rasch (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Ž. Županič (1)
F. Žumer (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Economics and Business (2)
Faculty of Education (1)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Law (2)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za strojništvo (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (5)
Fr. Simonič (1)
FrodX (1)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Golob (1)
G. Karer (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Svete (1)
G. Taljan (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vodeb (1)
Gemeente (1)
Gemeinde (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Gimnazija (1)
Gledališče Glej (1)
Gorenjski muzej (2)
Goričar & Leskovšek (2)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Grafiti studio (1)
Gričar & Leskošek (1)
GV Izobraževanje (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Pečko-Mlekuš (1)
H. Slovak (1)
H. Slovák (1)
H. T. Oršanič (1)
Halauc (1)
Histria Editiones (1)
I. Bizjak (1)
I. Brenčič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Dolenc (1)
I. Dornik (1)
I. Jerič (1)
I. Kreft (1)
I. Kristan (1)
I. Lapuh (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. Mikl (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
I. Šmon (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vodopivec (1)
Ibis (1)
Im Verlage des Südoststeirischen Eisenbahn-Ausschusses (1)
Institut Jožef Stefan (8)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (15)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J. Bračič (1)
J. Cimprič (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Fridl (1)
J. Gale (1)
J. Giontini (2)
J. Globevnik (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Guna (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (2)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Kamenik (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Kos (1)
J. Kralj (1)
J. Kruh (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Mazi (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Perkavac (1)
J. Pirc (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Prezelj (1)
J. Režek (1)
J. Sodnik (1)
J. Triglav (1)
J. Žibert (2)
J. Žižmond (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Jugoslov. Sokolska matica (1)
Jugoslov. Sokolski zavez (1)
K. Bitenc (1)
K. Eler (1)
K. Jerina (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Petrič (1)
K. Rejec (1)
K. Sinkovič (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Trontelj (1)
K. Zakšek (1)
Kajon (1)
Karis (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
KDG Reciklaža (1)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Laško (2)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Krajevna skupnost (1)
Kraljek in Vežič (1)
KUD Logos (19)
Kult.co, društvo kulturologov (2)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (2)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (4)
L. Avsenik (1)
L. Gosar (1)
L. Klančnik (1)
L. Kobi-Istenič (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Novak (1)
L. Rakovec (1)
L. Žibret (1)
Lah (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
Lexical Computing (1)
Leykam (1)
Liberty (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska univerza (4)
Ljudski odbor občine Celje (1)
Luc (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Ambrožič (2)
M. B. Kobav (1)
M. Berginc (1)
M. Bešter (1)
M. Blažić (1)
M. Bombač (1)
M. Božič (1)
M. Brodar (1)
M. Brozovič (1)
M. Colarič (1)
M. Čebulc (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čuk (1)
M. Dovjak (1)
M. Eržen (1)
M. Gams (1)
M. Gerbec (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Hudina (1)
M. Jukić (1)
M. Juriševič (2)
M. Jurkovič (1)
M. Klinc (1)
M. Kojc (1)
M. Kolenc (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kralj (2)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kusna (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Ličer (1)
M. Maček (1)
M. Majhen (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Milanič (1)
M. Müller (1)
M. Oder (1)
M. Omerzu (1)
M. Ovsenik (1)
M. Perušek (1)
M. Pikl (1)
M. Piškur (1)
M. Plavšak (1)
M. Pleničar (1)
M. Popovič (2)
M. Popović (1)
M. Povh (1)
M. Prelog (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Ribarič (1)
M. Rozman (1)
M. Simoneti (1)
M. Šalamon (1)
M. Šalej (1)
M. Škerjanec (1)
M. Škrabec (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Ulčar (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
M. Vidrih (1)
M. Vugrin (1)
M. Warneck (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zorović (1)
M. Zupančič (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
Malinc (1)
Mariborska literarna družba (2)
Mariborska tiskarna (1)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Matica Slovenska (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
MeritUM (1)
Mestna knjižnica (8)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (4)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (1)
Mohorjeva družba (1)
Multima (4)
Municipality (1)
Muzej (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Mykolas Romeris University (1)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Bricelj (1)
N. Durjava (1)
N. Klopčar (2)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Marolt (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (2)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Turk (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Zavrtanik (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (1)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodni svet za Koroško (1)
Naš glas (1)
National Institute of Public Health (1)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Natisnila Katoliška Tiskarna (1)
Natisnila Učiteljska tiskarna (1)
Nova revija (1)
Nova založba (2)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (1)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina (4)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (6)
Obščina (1)
Obzorja (1)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
Ormoška posojilnica (1)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Erjavec (1)
P. Jančič (1)
P. Južnič (1)
P. Košir (1)
P. Kramar (1)
P. Lamovec (1)
P. Legiša (1)
P. Može (1)
P. Ritoša (1)
P. Sicherl (1)
P. Šemnički (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Weiss (1)
Památník odboje (1)
Paš - Deviza (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
pisatelj (2)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Pokrajinski arhiv (7)
Požarna skupnost (1)
Pravna fakulteta (2)
Prešernova družba (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
R. Čeh (1)
R. Drnovšek (1)
R. Kamnik (2)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (1)
R. Mlaker (1)
R. Pavlin (1)
R. Pavlovec (1)
R. Sušnik (1)
R. Švent (1)
R. Trofenik (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Revija SRP (2)
RIS Dvorec (4)
S. Brus (1)
S. Drobne (1)
S. Ermacora (1)
S. Gamse (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Juvan (1)
S. Kač (1)
S. Kolbl (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
S. Novak (1)
S. Novljan (1)
S. Petan (1)
S. Rajgl (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Slana (1)
S. Starček (1)
S. Strassberger (1)
S. Š. M. (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Zorzut (1)
S. Zwitter (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
s.n. (1)
samozal. (22)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. izdajatelj (1)
samozal. J. Cimprič (2)
samozal. J. Prezelj (3)
samozal. M. Belec (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (14)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (2)
self-published (1)
selfpublishment (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian Library Association (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenija (1)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slowatch (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolski savez SHS (1)
Sokolski Savez SHS (1)
Splošna bolnišnica (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine celje (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Urh (1)
Šola za ravnatelje (11)
T. Černe (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Jeras (1)
T. Koler Povh (1)
T. Lavrinc (1)
T. Levanič (1)
T. Likar (1)
T. Lukman (1)
T. Melik (1)
T. Merčun (1)
T. Mlakar (1)
T. Pazlar (1)
T. Pfajfar (1)
T. Planinšek (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Prešeren (1)
T. Pristovnik (1)
T. Ščuka (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
Tiskovna zadruga (1)
Tiskovna Zadruga (1)
ToKnowPress (1)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (1)
Turistično društvo (1)
U. Bajc (1)
U. Bizjak (2)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Hacin (1)
U. Mali (2)
U. Podobnik (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
U. Vilhar (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Umanotera (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (10)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (19)
Univerzitetni klinični center (1)
Uppsala Universitet (1)
Urad RS za mladino (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v zalogi izdajateljevi (1)
V. Ažbe (2)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Lampret (1)
V. Ramšak (1)
V. Stankovski (1)
V. Štemberger (1)
V. Vukobratović (1)
V. Weixl (1)
V. Zupanc (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Vezovišek & Partnerji (1)
Viharnik (1)
W. Blanke (3)
Wilhelm Knapp (1)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Korošec-Koruza (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z. Vidrih (1)
Z.Petkovšek (1)
Za svobodu (1)
Založba FDV (1)
Založba FRI (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (18)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil pisatelj (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Baja (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (10)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje ateistov Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (3)
Zemun. jugoslavija (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (2)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Ž. Kokalj (1)
Župna cerkev (1)
Župnijski urad (1)
Župnijski urad Tržič (1)
Pravice
pravice pridržane (1149)odstrani
Išči med rezultati (1149)