Število rezultatov iskanja: 348

Leto izida
2017 (348)odstrani
Založnik
A. Sreš (1)
Akademija Arhimed (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Amalietti & Amalietti (3)
Arhel (1)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
B. M. Walter (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Cankarjeva založba (2)
Commune (1)
Comune (1)
Covirias (2)
D. Podgoršek (1)
Didakta (3)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo slovenskih pisateljev (4)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Državni izpitni center (2)
DZS (34)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Eno (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Law (2)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (2)
Festival (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (5)
G. Svete (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Gemeente (1)
Gemeinde (1)
Genija (3)
Gledališče Glej (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Grabar Kos B. (1)
I. Jerič (1)
I. Roškar (1)
IUS Software, GV založba (1)
Jezikovno društvo barve jezika (3)
Jutri 2052 (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica Miklova hiša (1)
KUD Logos (6)
KUD Sodobnost International (6)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
Litera (26)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Klemenčič (5)
M. Plahuta (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Mestna knjižnica (3)
Miha Mazzini (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (16)
Moje sanje (1)
Municipality (1)
Muzej (1)
Mykolas Romeris University (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Institute of Public Health (1)
Občina (1)
Obščina (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pivec (3)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Pravna fakulteta (2)
RIS Dvorec (1)
samozal. (6)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Mazzini (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
Sanje (18)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
selfpublished (1)
self-published (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
selfpublishment (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Sodobnost International (3)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Stopar - IT (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
ToKnowPress (1)
University of Maribor Press (2)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Primorska Press (2)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (14)
Univerzitetni klinični center (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Založba FRI (1)
Založba Pivec (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Baja (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (16)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje ateistov Slovenije (1)
Zgodba.net (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Išči med rezultati (348)