Šolska poročila
Izvestja ali Letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki Izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, v katerih so glavne šole, normalke in gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849. To so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov razporejena po razredih in učnem uspehu. Poleg imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolje izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classifikationen. Po izidu Gimnazijskega osnutka leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj se je po novem zahtevalo tiskanje Programa za gimnazije in realke. V Osnutku je bila določena tudi razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte oziroma Letna poročila ali Izvestja
Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s krajšo prekinitvijo v obdobju 1918-1929. V času 2. svetovne vojne Izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil ni bilo več določeno z zakonom, zaradi česar so jih po letu 1950 izdajale le še nekatere gimnazije. Poročila niso izhajala redno, temveč navadno kar za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so letna poročila izdajale tudi osnovne šole, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zaradi tega je teh poročil tudi veliko manj. Osnovnošolska letna poročila so začela izhajati po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, to je po izidu splošnega osnovnošolskega zakona iz leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne več v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa niso bile več vključene. V obdobjih 1918-1929 in 1940-1945 ter do leta 1950 letna poročila niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali tudi kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 0
Uporabite napredno iskanje!