Število rezultatov iskanja: 436

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Acta hydrotechnica (3)
Angeljček (16)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (3)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (24)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (7)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (17)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (15)
Kemija v šoli in družbi (1)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (5)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (5)
Loški razgledi (1)
Muzikološki zbornik (18)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Natura Sloveniae (9)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (19)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (2)
Slavistična revija (3)
Slovenka (37)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski gospodar (3)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (3)
Sodobnost (1963) (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (11)
Šolsko svetovalno delo (2)
Tekstilec (3)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (12)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (6)
Vertec (1871) (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (14)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (12)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (8)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (15)
Inštitut za narodnostna vprašanja (19)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (30)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (157)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (44)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (6)
Beletrina (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
CMEPIUS (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (2)
Društvo pravnikov LRS (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (3)
DZS (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (16)
ICO (1)
Institute for Ethnic Studies (10)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (15)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (21)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Konzorcij Edinosti (37)
Krka (1)
M. Jeršič (1)
M. Klemenčič (1)
M. Vojvoda (1)
Mariborska knjižnica (4)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (2)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (24)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (7)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
RTV (1)
s. n. (2)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (1)
Societá storica del Litorale (8)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
T. Klemenčič (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (5)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (436)