Število rezultatov iskanja: 1092

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (3)
Acta neophilologica (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Arheo (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavska mladina (6)
Divji kozel (1)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Don Chisciotte (30)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Hacquetia (1)
Ilirski Primorjan (24)
Jadranka (36)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (15)
Jezik in slovstvo (7)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (15)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (7)
Mladina (1924) (22)
Monitor ISH (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi glas (21)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Ogenj (1)
Otrok in knjiga (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Proteus (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Sloveniens Blatt (35)
Slovenka (121)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska gospodinja (110)
Slovenska žena (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (5)
Tank (2)
Tehtnica (Orehek) (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vigred (250)
Vojaška zgodovina (1)
Zbor občanov (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (8)
Ženski list (5)
Ženski svet (244)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (15)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Mirana Jarca (36)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (886)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (31)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (21)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Založnik
Alojzija Štebi (5)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
C. Priora (30)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (15)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Festfest (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Goriška Mohorjeva (21)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Ivan Jelačin (110)
Ivan Piano (25)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Josip Pavliček (2)
Jožef Blaznik (2)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konsorcij Cirilmetodarjev (1)
Konzorcij Edinosti (121)
Konzorcij Mladine (22)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Ženski svet (244)
Krščanska delavska mladina (6)
Mariborska knjižnica (1)
Marica Stepančičeva (36)
Marica Šega (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (1)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Orliška podzveza (250)
Pedagoška fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (7)
University of Primorska Press (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Išči med rezultati (1092)