Število rezultatov iskanja: 510

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Anali PAZU HD (2)
Anthropos (Ljubljana) (17)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (16)
Bogoslovni vestnik (13)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (58)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delavci in delodajalci (12)
Delo in varnost (1)
Dialogi (5)
Didakta (3)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (9)
Dve domovini (7)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (7)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javnost (Ljubljana) (14)
Kakovostna starost (3)
Knjižnica (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Managing global transitions (1)
Medicine, law & society (5)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Monitor ISH (2)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Podjetje in delo (10)
Poligrafi (3)
Pravni letopis (9)
Pravnik (24)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (37)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (2)
Revus (Ljubljana) (60)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (20)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (2)
Teorija in praksa (32)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (8)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (6)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (3)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (14)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (12)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (37)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (9)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (94)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (79)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (55)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Vsebina
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (10)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association for Sustainable Development Slomo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Didakta (3)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (12)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (14)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (20)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (24)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
Gospodarski vestnik (6)
GV Revije (60)
Ign. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (6)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (12)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (38)
Inštitut za primerjalno pravo (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (6)
Klub Revus (40)
LEXPERA (4)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (4)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (8)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Moderna organizacija (1)
Nova revija (6)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Pravna fakulteta (12)
Pravna praksa (60)
Sanje (2)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (54)
Teološka fakulteta (5)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Uradni list Republike Slovenije (40)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za politične vede (8)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (24)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (6)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza SUP (1)
Išči med rezultati (510)