Število rezultatov iskanja: 2804

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (10)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Glavna deška šola - Škofja Loka (30)
Gradbeni vestnik (1)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (13)
Loški razgledi (2547)
Mädchen Institut der Ursulinen - Škofja Loka (1)
Modni katalogi (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Pasijonski doneski (14)
Planinski vestnik (1)
Proteus (1)
Publikacija (Osnovna šola Škofja Loka - Mesto) (2)
Scopolia. Supplementum (2)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (26)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (3)
Teorija in praksa (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (1)
Leto izida
1649 (1)
1708 (1)
1767 (1)
1778 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1837 (1)
1840 (1)
1841 (1)
1842/1848 (1)
1856 (2)
1858 (1)
1859 (2)
1860 (2)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (2)
1864 (2)
1865 (2)
1866 (2)
1867 (2)
1868 (1)
1869 (2)
1870 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (1)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (1)
1880 (2)
1880/1881 (1)
1881/1882 (1)
1882/1883 (1)
1883/1884 (1)
1884/1885 (1)
1885/1886 (1)
1886/1887 (1)
1887/1888 (1)
1888/1889 (1)
1889/1890 (1)
1890/1891 (1)
1891 (2)
1891/1892 (1)
1892/1893 (1)
1893/1894 (1)
1894 (3)
1895/1896 (1)
1896 (1)
1896/1897 (1)
1897/1898 (1)
1897-1909 (1)
1898/1899 (1)
1899/1900 (1)
1900/1901 (1)
1900-1903 (1)
1900-1909 (1)
1901/1902 (1)
1905-1911 (1)
1910-1914 (1)
1914/1916 (1)
1917 (1)
1920-1928 (1)
1923 (1)
193? (1)
1930 (1)
1930/1931 (1)
1930-1932 (1)
1931 (1)
1931/1932 (1)
1932/1933 (1)
1935/1936 (1)
1936 (2)
1936/1937 (2)
1937/1938 (2)
1937-1939 (1)
1938/1939 (2)
1939/1940 (2)
1940 (1)
1949 (1)
195? (1)
1953 (1)
1954 (21)
1955 (34)
1956 (34)
1957 (32)
1958 (38)
1959 (26)
196? (2)
1960 (60)
1961 (30)
1962 (61)
1963 (34)
1964 (29)
1965 (34)
1966 (22)
1967 (27)
1968 (42)
1969 (38)
197? (1)
1970 (49)
1971 (51)
1972 (56)
1973 (115)
1974 (46)
1975 (63)
1976 (45)
1977 (42)
1978 (45)
1979 (57)
1980 (61)
1981 (79)
1982 (36)
1983 (38)
1984 (49)
1985 (39)
1986 (52)
1987 (27)
1988 (26)
1989 (55)
1990 (48)
1991 (45)
1992 (31)
1993 (76)
1994 (35)
1995 (40)
1996 (42)
1997 (65)
1998 (48)
1999 (52)
2000 (49)
2000-2005 (1)
2001 (35)
2002 (42)
2003 (39)
2004 (25)
2005 (29)
2006 (44)
2007 (38)
2008 (47)
2009 (45)
2010 (47)
2011 (51)
2012 (55)
2013 (47)
2014 (6)
2015 (6)
2016 (2)
2017 (1)
2018 (6)
2019 (4)
2020 (2)
Založnik
(3)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaum Merian (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
bey Johann Georg Mayr (1)
Bischoflaker Hauptschule (1)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
dLib distributer (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Fotolik (2)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glavna šola v Loki (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Lojk (1)
J. Wagner (1)
Jožef Blaznik (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lack (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lak (4)
K. k. Knaben- Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. Hauptschule zu Lack (1)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (2)
Kaiserl. konigl. Knaben- Hauptschule zu Lak (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Krajni šolski svet (24)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (3)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Loška deška glavna šola (3)
M. Eržen (1)
Matica Slovenska (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Militärgeographisches Institut (7)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (2555)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (3)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (25)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nogometni klub LTH (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (2)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
SO (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Turistica (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Ursulinen - Mädcheninstitutes in Bischoflack (1)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje umetnikov (1)
Zgodovinski arhiv (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Išči med rezultati (2804)