Število rezultatov iskanja: 166

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
A. Leykam's Erben (1)
Albin Sussitz (1)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Columbia broadcasting system (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Etnografski muzej (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Geografski institut JNA (4)
in Commision bei Jakob Fr. Dirnböck (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
P. Kozler (2)
per R. et I. Ottens (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Rudolf M. Rohrer (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Š. Cobelj (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
U. Mosers (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (1)
verlegts Johann Zieger, Buchhändler (1)
Vojnogeografski institut (6)
Založba Obzorja (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (166)